Sydsvenska Inomhustouren, omg 3


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lena Nilsson, Sjövikens IF

Klass: Öppen Klass
Placering: 15

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 1 1
2Snäckan2 1 1 2 1
3Salton1 2 2 2 2
4Liggande konor1 1 1 1 1
5Vinkel1 1 1 1 1
6Håven1 1 1 1 1
7Dubbelkulle1 1 1 1 1
8Salzburger V2 2 1 2 2
9Romb2 1 1 1 1
10Kanonen1 4 1 2 1
11Brygga1 1 1 1 1
12Klack1 1 1 1 1
13Pinnbana1 1 1 2 3
14Passagen2 1 1 1 1
15Mittkulle1 1 1 1 1
16Blixten2 2 3 1 1
17Fönster2 1 2 1 2
18Laborinten2 1 1 1 1

Summa 25 24 22 23 23
Snitt: 23,4
Totalresultat: 117


Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad