NT Linjen 24-timmarstävling

Uppdaterad: 2017-02-19   12:34
Tävlingen startade lördag, kl 14.00

Antal priser: 5 (+ extrapriser)

Domare: Susanne Nielsen, Sösdala

Tävlingsledare: Lars Brandt

Just nu tjänstgörande i sekretariatet: Lars Brandt
Finalspelet avslutades kl 12.15

Resultat


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 Snitt Totalt
1Ericsson-Wallin30 26 27 29 31 27 31 23 37 32 32 33 29 31 33 29 33 33 27 26 29,9599
2Trulsson-Fogh Henriksen26 40 37 31 29 25 36 30 30 33 35 25 22 23 30 26 35 34 32 28 30,4607
3Nordkvist-Olof Isaksson30 25 32 38 29 31 35 33 28 32 32 31 28 28 29 34 30 32 25 30 30,6612
4Nilsson-Holst33 34 36 32 30 30 33 30 31 28 28 31 34 28 35 37 35 28 31 37 32,0641
5Andersson-El Quachani26 32 36 40 27 26 29 29 28 29 37 31 38 27 34 40 30 41 36 33 32,5649
6Persson-Lindell34 36 34 41 34 33 31 32 36 25 30 27 28 37 35 26 37 31 30 39 32,8656
6Svensson-Jönsson31 29 34 32 30 39 33 34 30 26 29 34 35 42 27 41 33 33 35 29 32,8656
8Hermansson-Göran Svensson33 36 33 40 35 33 38 31 34 44 29 24 27 43 33 25 33 29 41 29 33,5670
9Tagesson-Nilsson27 29 42 32 34 35 32 45 30 34 31 40 36 42 29 31 29 42 32 27 34,0679
10Lundell-Lundell36 35 33 33 36 26 33 35 30 38 33 46 36 33 28 36 30 38 37 34 34,3686
11Rydberg-Hermansson35 27 41 49 35 28 45 34 34 33 29 32 39 26 38 29 32 34 32 38 34,5690
12Karlsson Forsberg-Carlsson36 32 40 35 42 32 35 30 33 32 33 40 42 30 37 34 40 35 48 39 36,3725
13Rasmussen-Skov45 37 39 40 38 37 33 33 32 33 37 30 34 37 31 32         35,5568 288
14Billberg Crespin-Bladh46 37 39 31 43 37 32 38 47 46 29 27 32 40 38 38         37,5600 288
15Lindoff-Lindoff38 45 41 29 43 31 30 32 40 45 40 34 41 33 46 36         37,8604 288
16Göransson-Bohlin46 41 43 40 34 32 38 42 32 30 44 44 47 37 30 31         38,2611 288
17Käsper-Hallberg40 41 32 40 42 37 47 49 31 40 32 48 47 36 30 44         39,8636 288
18Dahlbäck-Johansson41 55 42 32 63 47 43 32 45 53 44 53 37 37 35 29         43,0688 288
19Skoldan-Danilsen39 41 43 36 59 43 42 50 45 51 60 53 39 42 42 33         44,9718 288
20Nilsson-Nilsson45 46 49 47 61 42 42 46 38 39 45 36 55 43 55 50         46,2739 288


 
1Ericsson-WallinV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 Snitt Totalt
 Peter Ericsson30 26 27 29 31 27 31 23                 33 33     29,0290
 Fredrik Wallin                37 32 32 33 29 31 33 29     27 26 30,9309
 30 26 27 29 31 27 31 23 37 32 32 33 29 31 33 29 33 33 27 26 29,9599
 
2Trulsson-Fogh HenriksenV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 Snitt Totalt
 Dan Trulsson      31 29 25           25 22 23 30 26     32 28 27,1271
 Laura Fogh Henriksen26 40 37       36 30 30 33 35           35 34     33,6336
 26 40 37 31 29 25 36 30 30 33 35 25 22 23 30 26 35 34 32 28 30,4607
 
3Nordkvist-Olof IsakssonV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 Snitt Totalt
 Magnus Nordkvist      38 29 31   33 28 32 32 31         30 32     31,6316
 Per Olof Isaksson30 25 32       35           28 28 29 34     25 30 29,6296
 30 25 32 38 29 31 35 33 28 32 32 31 28 28 29 34 30 32 25 30 30,6612
 
4Nilsson-HolstV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 Snitt Totalt
 Mats Nilsson33 34     30 30     31 28 28 31         35 28     30,8308
 Mikael Holst    36 32     33 30         34 28 35 37     31 37 33,3333
 33 34 36 32 30 30 33 30 31 28 28 31 34 28 35 37 35 28 31 37 32,0641
 
5Andersson-El QuachaniV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 Snitt Totalt
 Sebastian Andersson26 32     27 26     28 29 37     27     30     33 29,5295
 Amir El Quachani    36 40     29 29       31 38   34 40   41 36   35,4354
 26 32 36 40 27 26 29 29 28 29 37 31 38 27 34 40 30 41 36 33 32,5649
 
6Persson-LindellV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 Snitt Totalt
 Tommy Persson34 36 34       31 32       27 28 37         30 39 32,8328
 Tony Lindell      41 34 33     36 25 30       35 26 37 31     32,8328
 34 36 34 41 34 33 31 32 36 25 30 27 28 37 35 26 37 31 30 39 32,8656
 
6Svensson-JönssonV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 Snitt Totalt
 Marielle Svensson  29   32   39 33 34 30         42 27       35 29 33,0330
 Patrik Jönsson31   34   30         26 29 34 35     41 33 33     32,6326
 31 29 34 32 30 39 33 34 30 26 29 34 35 42 27 41 33 33 35 29 32,8656
 
8Hermansson-Göran SvenssonV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 Snitt Totalt
 Andreas Hermansson      40 35 33     34 44 29 24 27       33 29     32,8328
 Bo Göran Svensson33 36 33       38 31           43 33 25     41 29 34,2342
 33 36 33 40 35 33 38 31 34 44 29 24 27 43 33 25 33 29 41 29 33,5670
 
9Tagesson-NilssonV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 Snitt Totalt
 Fredrik Tagesson27 29     34       30 34 31       29 31     32 27 30,4304
 Toni Nilsson    42 32   35 32 45       40 36 42     29 42     37,5375
 27 29 42 32 34 35 32 45 30 34 31 40 36 42 29 31 29 42 32 27 34,0679
 
10Lundell-LundellV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 Snitt Totalt
 Martin Lundell        36 26 33 35         36 33 28 36     37 34 33,4334
 Annelie Lundell36 35 33 33         30 38 33 46         30 38     35,2352
 36 35 33 33 36 26 33 35 30 38 33 46 36 33 28 36 30 38 37 34 34,3686
 
11Rydberg-HermanssonV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 Snitt Totalt
 Johan Rydberg35 27 41                 32 39 26 38 29     32 38 33,7337
 Johan Hermansson      49 35 28 45 34 34 33 29           32 34     35,3353
 35 27 41 49 35 28 45 34 34 33 29 32 39 26 38 29 32 34 32 38 34,5690
 
12Karlsson Forsberg-CarlssonV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 Snitt Totalt
 Tom Karlsson Forsberg    40 35   32 35 30 33 32 33           40 35     34,5345
 Marcus Carlsson36 32     42             40 42 30 37 34     48 39 38,0380
 36 32 40 35 42 32 35 30 33 32 33 40 42 30 37 34 40 35 48 39 36,3725
 
13Rasmussen-SkovV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 Snitt Totalt
 Jonas Rasmussen45 37     38 37     32 33     34 37             36,6293
 Jannick Skov    39 40     33 33     37 30     31 32         34,4275
 45 37 39 40 38 37 33 33 32 33 37 30 34 37 31 32         35,5568
 
14Billberg Crespin-BladhV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 Snitt Totalt
 Jimmy Billberg Crespin    39 31 43       47 46 29 27 32               36,8294
 Thomas Bladh46 37       37 32 38           40 38 38         38,3306
 46 37 39 31 43 37 32 38 47 46 29 27 32 40 38 38         37,5600
 
15Lindoff-LindoffV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 Snitt Totalt
 Johanna Lindoff38 45     43     32 40 45         46 36         40,6325
 Jonathan Lindoff    41 29   31 30       40 34 41 33             34,9279
 38 45 41 29 43 31 30 32 40 45 40 34 41 33 46 36         37,8604
 
16Göransson-BohlinV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 Snitt Totalt
 Jennifer Göransson    43 40 34   38 42     44 44 47               41,5332
 Eric Bohlin46 41       32     32 30       37 30 31         34,9279
 46 41 43 40 34 32 38 42 32 30 44 44 47 37 30 31         38,2611
 
17Käsper-HallbergV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 Snitt Totalt
 Mart Käsper    32 40     47 49         47 36 30 44         40,6325
 Kent Hallberg40 41     42 37     31 40 32 48                 38,9311
 40 41 32 40 42 37 47 49 31 40 32 48 47 36 30 44         39,8636
 
18Dahlbäck-JohanssonV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 Snitt Totalt
 Fredrik Dahlbäck    42 32     43 32         37 37 35 29         35,9287
 Stefan Johansson41 55     63 47     45 53 44 53                 50,1401
 41 55 42 32 63 47 43 32 45 53 44 53 37 37 35 29         43,0688
 
19Skoldan-DanilsenV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 Snitt Totalt
 Benjamin Skoldan      36 59     50 45 51 60 53 39               49,1393
 Tim Danilsen39 41 43     43 42             42 42 33         40,6325
 39 41 43 36 59 43 42 50 45 51 60 53 39 42 42 33         44,9718
 
20Nilsson-NilssonV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 Snitt Totalt
 Gunilla Nilsson      47 61 42       39 45 36     55 50         46,9375
 Tommy Nilsson45 46 49       42 46 38       55 43             45,5364
 45 46 49 47 61 42 42 46 38 39 45 36 55 43 55 50         46,2739


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5