Top 8 omg 1, Asarums BGK


A | B | C | Ungdom | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Klas Johansson, Asarums BGK

Klass: C
Placering: 5

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 1 1
2Snäckan1 1 3 2 3
3Ramp1 2 2 1 1
4Liggande konor1 1 1 1 1
5Vinkel1 1 1 1 1
6Håven1 2 2 2 1
7Dubbelkulle1 1 1 1 1
8Salzburger V1 1 1 1 1
9Romb1 1 1 1 2
10Kanonen6 1 2 1 1
11Brygga2 1 1 1 1
12Klack utan hinder2 1 1 1 3
13Pinnbana1 1 2 1 2
14Passagen1 2 2 1 1
15Mittkulle1 1 1 1 1
16Blixten2 1 2 2 2
17Fönster1 2 2 3 1
18Labyrinten1 2 1 3 1

Summa 26 23 27 25 25
Snitt: 25,2
Totalresultat: 126


A | B | C | Ungdom | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad