Top 8 omg 3, Asarums BGK


A | B | C | Ungdom | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Karin Karlsson, Kalmar MGK

Klass: C
Placering: 12

V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Tetra1 1 1 1 1 1
2Snäckan1 1 1 1 1 2
3Ramp1 1 1 1 2 2
4Liggande konor1 1 1 1 2 3
5Vinkel1 1 1 2 1 2
6Håven1 2 2 2 1 1
7Dubbelkulle2 2 2 2 2 1
8Salzburger V1 2 1 3 7 1
9Romb2 2 2 3 1 1
10Kanonen1 1 3 2 2 3
11Brygga2 2 1 1 1 2
12Klack utan hinder2 1 1 2 1 1
13Pinnbana1 1 1 1 2 1
14Passagen1 1 1 1 1 1
15Mittkulle1 1 1 1 1 1
16Blixten3 1 1 1 3 2
17Fönster1 7 3 1 2 1
18Labyrinten1 2 1 1 1 1

Summa 24 30 25 27 32 27
Snitt: 27,5
Totalresultat: 165


A | B | C | Ungdom | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad