NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Patrik Wessling, Ålbrons BGK


Klass: Klass C
Placering: 12

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 2 1 1
2Blixt1 1 1 1
3Passage2 1 2 1
4Kanon1 2 1 2
5Mushål2 1 1 1
6Salto1 3 2 1
7Vinkel1 1 2 1
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka1 1 1 1
10Håv7 1 2 2
11Klack1 1 1 3
12Hål i backe1 1 5 2
13Pinnbana1 5 1 1
14Liggande koner2 1 2 2
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka2 1 2 2
17Fönster2 2 2 2
18Labyrint1 1 2 1

Summa 29 27 30 26
Snitt: 28,0
Totalresultat: 112


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad