NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Bernt Gustavsson, Södertälje BGK


Klass: Klass A
Placering: 14

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt1 2 2 2
3Passage1 1 1 1
4Kanon2 1 2 1
5Mushål3 2 1 3
6Salto1 1 2 1
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka1 1 3 1
10Håv1 1 1 1
11Klack1 1 1 1
12Hål i backe2 3 1 3
13Pinnbana1 1 1 2
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 1 1 2
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster1 2 1 2
18Labyrint1 1 2 1

Summa 22 23 24 26
Snitt: 23,8
Totalresultat: 95


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad