NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Thomas Öberg, Södertälje BGK


Klass: Klass A
Placering: 6

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle3 1 2 1
2Blixt1 1 2 1
3Passage1 1 1 1
4Kanon1 1 2 3
5Mushål1 2 1 1
6Salto1 1 1 1
7Vinkel1 1 2 1
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka1 1 2 1
10Håv1 1 1 1
11Klack1 1 1 2
12Hål i backe1 1 1 1
13Pinnbana1 3 1 3
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster1 4 2 1
18Labyrint1 1 1 1

Summa 20 24 24 23
Snitt: 22,8
Totalresultat: 91


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad