Ungdoms-SM, EB, Malmö BGK


Öppen Klass | Flickor C | Pojkar C | Flickor B | Pojkar B | Flickor A | Pojkar A | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Anton Zachariadis Sandback, Tantogårdens BGK


Klass: Pojkar B
Placering: 3

V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Tetror1 1 1 1 1 1
2Dubbelkulle2 1 3 2 1 1
3Pinnbana2 2 3 1 1 1
4Snäcka1 1 1 1 1 1
5Hål i backe1 2 1 1 1 1
6Kanon2 2 2 2 1 1
7Salto2 2 2 2 2 2
8Klack2 2 2 2 1 1
9Labyrint1 1 1 1 2 2
10Håv1 1 2 3 3 2
11Hinderlös plan2 2 2 2 2 1
12Brygga2 1 2 2 1 2
13Vinkel2 2 1 3 2 1
14Koner2 1 1 2 1 1
15Mushål1 1 2 2 1 1
16Passage2 2 2 1 1 2
17Mittkulle1 2 1 1 1 1
18Blixt2 3 1 2 2 2

Summa 29 29 30 31 25 24
Snitt: 28,0
Totalresultat: 168


Öppen Klass | Flickor C | Pojkar C | Flickor B | Pojkar B | Flickor A | Pojkar A | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad