Ungdoms-SM, EB, Malmö BGK


Öppen Klass | Flickor C | Pojkar C | Flickor B | Pojkar B | Flickor A | Pojkar A | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Erik Nilsson, BGK Linjen


Klass: Pojkar B
Placering: 1

V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Tetror1 1 2 1 1 1
2Dubbelkulle2 1 2 2 2 1
3Pinnbana2 2 1 1 2 1
4Snäcka1 1 1 1 1 1
5Hål i backe1 1 2 1 1 1
6Kanon2 1 1 1 1 1
7Salto2 2 1 2 2 2
8Klack2 1 1 1 1 2
9Labyrint1 2 1 1 1 1
10Håv1 1 1 1 1 1
11Hinderlös plan1 2 1 2 1 2
12Brygga2 1 1 2 2 1
13Vinkel1 1 1 2 3 1
14Koner2 1 1 2 1 1
15Mushål3 1 1 1 1 2
16Passage3 2 2 1 2 1
17Mittkulle1 1 1 1 1 1
18Blixt2 2 2 1 1 1

Summa 30 24 23 24 25 22
Snitt: 24,7
Totalresultat: 148


Öppen Klass | Flickor C | Pojkar C | Flickor B | Pojkar B | Flickor A | Pojkar A | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad