NT, MunktellArenan, Top-12 Final


Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Straff | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Mikael Richtnér, Sundbybergs BGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11
1Mittkulle1 4 1 2 1 1 5 1 1 1 1
2Blixt1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3Passage2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Kanon1 1 2 3 1 4 1 1 2 1 1
5Mushål2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
6Salto2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3
7Vinkel2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Brygga1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
9Mosbricka1 1 5 1 1 1 2 1 1 2 2
10Håv3 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1
11Klack1 1 1 3 2 1 1 3 3 1 2
12Hål i backe1 1 2 4 4 1 2 1 1 2 5
13Pinnbana1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
14Liggande koner1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2
15Tetror1 2 2 2 2 1 3 1 3 1 1
16Snäcka1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1
17Fönster3 2 2 2 1 1 2 3 3 3 1
18Labyrint1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Summa 26 25 29 30 29 27 30 26 28 27 27
Snitt: 27,6
Totalresultat: 304


Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Straff | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad