NT, MunktellArenan, Top-12 Final


Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Straff | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Reinhold Nietsch, Eskilstuna BGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11
1Mittkulle2 2 3 2 1 2 1 1 1 3 1
2Blixt1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
3Passage1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1
4Kanon1 1 2 2 3 2 7 2 1 1 2
5Mushål1 2 2 1 1 2 1 2 3 1 2
6Salto1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1
7Vinkel1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
8Brygga2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
9Mosbricka1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 2
10Håv1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
11Klack1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
12Hål i backe2 1 3 3 1 3 2 1 1 1 2
13Pinnbana1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1
14Liggande koner1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Fönster1 1 1 2 4 2 4 2 2 3 1
18Labyrint1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Summa 21 23 27 26 27 26 30 24 26 23 22
Snitt: 25,0
Totalresultat: 275


Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Straff | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad