NT, MunktellArenan, Top-12 Final


Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Straff | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Moshe Arad, Tantogårdens BGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11
1Mittkulle1 1 4 2 3 1 1 1 1 1 1
2Blixt1 1 1 2 2 1 1 2 1 3 1
3Passage1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
4Kanon1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1
5Mushål1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1
6Salto2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2
7Vinkel1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1
8Brygga2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1
9Mosbricka2 1 2 1 1 2 2 1 1 3 1
10Håv1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
11Klack1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
12Hål i backe4 1 7 3 1 5 5 4 1 3 1
13Pinnbana1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1
14Liggande koner1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
15Tetror1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Fönster1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2
18Labyrint1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2

Summa 24 25 31 28 23 26 28 27 22 29 23
Snitt: 26,0
Totalresultat: 286


Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Straff | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad