NT, MunktellArenan, Top-12 Final


Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Straff | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Anders Görlin, Eskilstuna BGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11
1Mittkulle1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Blixt1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3Passage1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
4Kanon1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
5Mushål1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1
6Salto1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1
7Vinkel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Brygga2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
9Mosbricka1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1
10Håv1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Klack1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
12Hål i backe1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1
13Pinnbana1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1
14Liggande koner1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
15Tetror1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Fönster2 2 2 3 2 1 1 2 1 1 2
18Labyrint1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summa 20 20 21 22 21 19 19 26 19 27 21
Snitt: 21,4
Totalresultat: 235


Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Straff | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad