NT, MunktellArenan, Top-12 Final


Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Straff | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Johan Andersson, Örebro BGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11
1Mittkulle1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
2Blixt1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
3Passage1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Kanon5 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1
5Mushål1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2
6Salto2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
7Vinkel1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Brygga2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Mosbricka1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
10Håv2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
11Klack1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
12Hål i backe1 2 2 2 2 1 2 4 3 1 3
13Pinnbana1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1
14Liggande koner2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Fönster2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2
18Labyrint1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summa 27 21 22 24 22 20 23 24 21 24 22
Snitt: 22,7
Totalresultat: 250


Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Straff | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad