NT, Nyköping, MSV Cup Final


Ungdomar | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

May Boldt, Örebro BGK

Klass: Klass D
Placering: 10

V1 V2 V3
1Målvakt1 1 2
2Hål i backe1 2 3
3Dubbelport4 6 4
4Vertikal2 5 1
5Spång1 4 3
6Mittkulle1 4 3
7Enport3 3 2
8Lådbana5 2 2
9Örkel4 1 7
10Tysk klack7 7 5
11Synvilla4 3 1
12Möllbergare2 1 1
13Ränna2 4 5
14Gentleman4 1 1
15Svensk klack5 3 3
16Stordropp3 1 7
17Dosering1 4 3
18Vagga2 2 5

Summa 52 54 58
Snitt: 54,7
Totalresultat: 164


Ungdomar | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad