NT, Nyköping, MSV Cup Final


Ungdomar | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Kjell Linder, MGK 49 Nyköping

Klass: Klass C
Placering: 9

V1 V2 V3
1Målvakt2 1 3
2Hål i backe1 1 3
3Dubbelport2 3 2
4Vertikal7 1 1
5Spång1 4 2
6Mittkulle1 1 7
7Enport3 1 3
8Lådbana3 2 1
9Örkel2 6 2
10Tysk klack1 1 3
11Synvilla3 4 2
12Möllbergare1 1 3
13Ränna4 2 5
14Gentleman5 7 2
15Svensk klack1 1 1
16Stordropp2 1 2
17Dosering2 2 4
18Vagga1 2 2

Summa 42 41 48
Snitt: 43,7
Totalresultat: 131


Ungdomar | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad