NT, Nyköping, MSV Cup Final


Ungdomar | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Anders Larsson, MGK 49 Nyköping

Klass: Klass A
Placering: 1

V1 V2 V3
1Målvakt1 3 1
2Hål i backe1 1 1
3Dubbelport1 2 2
4Vertikal1 2 1
5Spång1 2 2
6Mittkulle1 1 1
7Enport3 1 3
8Lådbana2 2 2
9Örkel1 1 1
10Tysk klack2 1 1
11Synvilla3 2 2
12Möllbergare1 2 2
13Ränna1 1 2
14Gentleman2 1 1
15Svensk klack2 2 3
16Stordropp1 2 1
17Dosering2 1 1
18Vagga4 1 1

Summa 30 28 28
Snitt: 28,7
Totalresultat: 86


Ungdomar | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad