Distriktserie Östsvenska


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Gun-Britt Englén, Akalla Kanaan 98 BGK


V1 V2 V3
1Tetror3 1
2Dubbelkulle1 1
3Mittkulle1 3
4Brygga1 2
5Salzburger-V1 6
6Vinkel1 2
7Pinnbana2 1
8Blixt2 2
9Platå4 2
10Kanon1 1
11Klack utan hinder3 1
12Passage3 2
13Håv2 2
14Rakbana utan hinder2 2
15Snäcka3 1
16Salto2 2
17Liggande koner2 1
18Fönster2 3

Summa 36 35
Snitt: 35,5
Totalresultat: 71


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad