Distriktserie Östsvenska


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Moshe Arad, Tantogårdens BGK


V1 V2 V3
1Tetror1 2 1
2Dubbelkulle1 1 1
3Mittkulle1 1 2
4Brygga1 1 1
5Salzburger-V1 3 1
6Vinkel1 1 1
7Pinnbana1 2 1
8Blixt2 2 2
9Platå2 1 1
10Kanon2 1 2
11Klack utan hinder2 1 1
12Passage1 1 1
13Håv1 1 1
14Rakbana utan hinder1 2 1
15Snäcka1 1 2
16Salto2 2 2
17Liggande koner2 1 1
18Fönster1 1 2

Summa 24 25 24
Snitt: 24,3
Totalresultat: 73


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad