Distriktserie Östsvenska


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Sara Andersson, Tantogårdens BGK


V1 V2 V3
1Tetror 1 1
2Dubbelkulle 2 1
3Mittkulle 3 1
4Brygga 2 2
5Salzburger-V 2 3
6Vinkel 2 1
7Pinnbana 2 4
8Blixt 2 2
9Platå 2 1
10Kanon 1 1
11Klack utan hinder 2 2
12Passage 1 2
13Håv 1 2
14Rakbana utan hinder 3 2
15Snäcka 1 2
16Salto 2 1
17Liggande koner 2 1
18Fönster 1 2

Summa 32 31
Snitt: 31,5
Totalresultat: 63


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad