Asarum EB-Maraton

Uppdaterad: 2018-11-18   11:23Hämta nya sidor automatiskt

Resultat


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Plac V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 Snitt Totalt
14 Tagesson/Wallin18 21 21 21 20 20 23 24 26 23 27 22 24 24 23 21 21 20 19 19 20 22 23 20 21,8522
213 Skov/Nörskov19 22 18 20 22 23 25 22 25 22 19 23 21 21 22 27 23 18 21 26 23 21 21 23 22,0527
37 Lindoff2/Isaksson23 21 27 22 24 23 23 20 23 21 21 21 22 25 24 22 21 21 20 24 19 21 23 25 22,3536
46 Rosenquist/Huus24 20 20 30 26 22 20 21 29 19 21 21 20 19 20 23 24 27 22 23 22 22 20 24 22,5539
53 Rydberg1/Fransson25 23 28 23 26 22 22 25 22 22 23 20 25 22 23 21 24 25 21 19 20 21 19 21 22,6542
62 Rydberg2/Karlsson20 21 22 22 23 22 24 26 22 22 23 26 24 22 25 21 24 22 21 25 21 22 21 23 22,7544
716 Malina/Bohlin20 24 25 20 20 22 22 22 25 25 22 21 22 35 26 27 22 23 21 24 26 20 23 22 23,3559
85 Bjerstedt/Nilsson25 27 22 22 28 20 28 24 20 21 21 24 26 24 21 20 23 19 22 25 29 24 25 24 23,5564
918 Andersson/Mattsson28 25 25 22 24 21 24 22 21 26 23 23 23 23 22 24 26 23 25 22 26 23 24 21 23,6566
1010 Widén/Carlsson28 30 22 20 25 22 29 24 28 22 25 19 25 24 22 20 26 22 24 20 26 22 23 21 23,7569
1115 Bergfelt/Mattsson25 22 23 22 27 25 19 27 24 22 21 21 24 24 23 23 27 25 22 28 25 21 27 23 23,8570
1214 Malm/Danielsen22 22 23 26 22 24 25 27 33 25 29 25 23 24 21 31 27 32 26 33 26 24 23 21 25,6614
1217 Nordkvist/Bladh28 24 24 31 29 26 33 21 23 22 27 23 23 31 21 25 28 25 23 25 25 28 26 23 25,6614
149 Fransson/Strömberg27 30 33 25 23 26 23 23 22 30 25 25 24 29 26 24 27 28 29 27 30 28 24 21 26,2629
1519 Johansson/Mörck35 31 27 28 24 25 24 28 22 32 22 26 26 32 28 22 26 28 23 25 30 22 27 27 26,7640
1612 Pärmenäs/Andersen28 26 35 28 29 28 25 27 26 25 30 27 31 23 31 31 27 26 25 29 26 29 22 26 27,5660
178 Åkesson/Lindoff129 26 36 31 30 19 30 35 24 30 25 27 24 26 31 28 23 28 30 30 27 26 26 27 27,8668
1811 Thelin/Simonsen37 30 23 31 26 35 30 29 24 29 23 26 24 30 31 29 33 30 29 30 28 24 32 26 28,7689
191 Vicary/Illmesjö43 34 34 27 38 41 28 28 28 30 35 38 37 24 23 27 25 30 32 30         31,6632 360


 
14 Tagesson/WallinV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Fredrik Tagesson                26 23 27 22 24 24 23 21 21 20             23,1231
 Fredrik Wallin18 21 21 21 20 20 23 24                     19 19 20 22 23 20 20,8291
 18 21 21 21 20 20 23 24 26 23 27 22 24 24 23 21 21 20 19 19 20 22 23 20 21,8522
 
213 Skov/NörskovV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Jannick Skov19 22 18 20 22           19 23 21 21 22               21 23 20,9251
 Karsten Nörskov          23 25 22 25 22           27 23 18 21 26 23 21     23,0276
 19 22 18 20 22 23 25 22 25 22 19 23 21 21 22 27 23 18 21 26 23 21 21 23 22,0527
 
37 Lindoff2/IsakssonV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Jonathan Lindoff23 21       23 23 20 23       22 25 24 22         19 21     22,2266
 Per Olof Isaksson    27 22 24         21 21 21         21 21 20 24     23 25 22,5270
 23 21 27 22 24 23 23 20 23 21 21 21 22 25 24 22 21 21 20 24 19 21 23 25 22,3536
 
46 Rosenquist/HuusV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Lars Rosenquist      30 26 22     29 19           23 24 27 22 23 22       24,3267
 Vincent Huus24 20 20       20 21     21 21 20 19 20             22 20 24 20,9272
 24 20 20 30 26 22 20 21 29 19 21 21 20 19 20 23 24 27 22 23 22 22 20 24 22,5539
 
53 Rydberg1/FranssonV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Johan Rydberg25 23       22 22 25 22 22 23                 19 20 21 19 21 21,8284
 Peter Fransson    28 23 26             20 25 22 23 21 24 25 21           23,5258
 25 23 28 23 26 22 22 25 22 22 23 20 25 22 23 21 24 25 21 19 20 21 19 21 22,6542
 
62 Rydberg2/KarlssonV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Jonathan Rydberg20 21 22 22 23 22 24 26 22 22                     21 22 21 23 22,2311
 Michael Karlsson                    23 26 24 22 25 21 24 22 21 25         23,3233
 20 21 22 22 23 22 24 26 22 22 23 26 24 22 25 21 24 22 21 25 21 22 21 23 22,7544
 
716 Malina/BohlinV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Alexander Malina    25 20         25 25 22 21     26 27         26 20 23 22 23,5282
 Eric Bohlin20 24     20 22 22 22         22 35     22 23 21 24         23,1277
 20 24 25 20 20 22 22 22 25 25 22 21 22 35 26 27 22 23 21 24 26 20 23 22 23,3559
 
85 Bjerstedt/NilssonV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Andreas Bjerstedt    22 22       24 20 21           20 23 19 22 25     25 24 22,3267
 Toni Nilsson25 27     28 20 28       21 24 26 24 21           29 24     24,8297
 25 27 22 22 28 20 28 24 20 21 21 24 26 24 21 20 23 19 22 25 29 24 25 24 23,5564
 
918 Andersson/MattssonV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Göran Andersson    25 22     24 22     23 23         26 23 25 22 26       23,7261
 Åke Mattsson28 25     24 21     21 26     23 23 22 24           23 24 21 23,5305
 28 25 25 22 24 21 24 22 21 26 23 23 23 23 22 24 26 23 25 22 26 23 24 21 23,6566
 
1010 Widén/CarlssonV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Andreas Widén28 30     25 22 29 24 28 22 25 19                 26 22     25,0300
 Marcus Carlsson    22 20                 25 24 22 20 26 22 24 20     23 21 22,4269
 28 30 22 20 25 22 29 24 28 22 25 19 25 24 22 20 26 22 24 20 26 22 23 21 23,7569
 
1115 Bergfelt/MattssonV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Christian Bergfelt              27 24 22 21 21 24 24       25 22 28         23,8238
 Jan Mattsson25 22 23 22 27 25 19               23 23 27       25 21 27 23 23,7332
 25 22 23 22 27 25 19 27 24 22 21 21 24 24 23 23 27 25 22 28 25 21 27 23 23,8570
 
1214 Malm/DanielsenV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Kenneth Malm          24 25 27 33 25           31 27 32 26 33 26 24     27,8333
 Tim Danielsen22 22 23 26 22           29 25 23 24 21               23 21 23,4281
 22 22 23 26 22 24 25 27 33 25 29 25 23 24 21 31 27 32 26 33 26 24 23 21 25,6614
 
1217 Nordkvist/BladhV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Magnus Nordkvist  24 24 31 29         22 27 23 23 31 21           25 28     25,7308
 Thomas Bladh28         26 33 21 23             25 28 25 23 25     26 23 25,5306
 28 24 24 31 29 26 33 21 23 22 27 23 23 31 21 25 28 25 23 25 25 28 26 23 25,6614
 
149 Fransson/StrömbergV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Linus Fransson27 30     23 26       30 25 25     26 24       27 30 28     26,8321
 Nicklas Strömberg    33 25     23 23 22       24 29     27 28 29       24 21 25,7308
 27 30 33 25 23 26 23 23 22 30 25 25 24 29 26 24 27 28 29 27 30 28 24 21 26,2629
 
1519 Johansson/MörckV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Klas Johansson        24 25 24 28             28 22 26 28 23 25   22 27   25,2302
 Tuula Mörck35 31 27 28         22 32 22 26 26 32             30     27 28,2338
 35 31 27 28 24 25 24 28 22 32 22 26 26 32 28 22 26 28 23 25 30 22 27 27 26,7640
 
1612 Pärmenäs/AndersenV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Lars-Erik Pärmenäs28 26     29 28     26 25 30 27             25 29     22 26 26,8321
 Martin Andersen    35 28     25 27         31 23 31 31 27 26     26 29     28,3339
 28 26 35 28 29 28 25 27 26 25 30 27 31 23 31 31 27 26 25 29 26 29 22 26 27,5660
 
178 Åkesson/Lindoff1V1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Rikard Åkesson29 26     30 19       30 25 27 24 26           30 27 26     26,6319
 Stefan Lindoff    36 31     30 35 24           31 28 23 28 30       26 27 29,1349
 29 26 36 31 30 19 30 35 24 30 25 27 24 26 31 28 23 28 30 30 27 26 26 27 27,8668
 
1811 Thelin/SimonsenV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Håkan Thelin          35 30 29 24 29           29 33 30 29 30     32 26 29,7356
 Thomas Simonsen37 30 23 31 26           23 26 24 30 31           28 24     27,8333
 37 30 23 31 26 35 30 29 24 29 23 26 24 30 31 29 33 30 29 30 28 24 32 26 28,7689
 
191 Vicary/IllmesjöV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Peter Vicary    34 27     28 28 28 30       24 23 27 25               27,4274
 Jan Illmesjö43 34     38 41         35 38 37         30 32 30         35,8358
 43 34 34 27 38 41 28 28 28 30 35 38 37 24 23 27 25 30 32 30         31,6632


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.6.0