NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1


Startschema | Klass C | Klass B | Klass A | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Michael Petersen, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass C
Placering: 23

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 2
2Blixt2 1 2 3
3Passage1 2 2 1
4Kanon1 2 1 1
5Mushål1 1 2 2
6Salto2 1 2 2
7Vinkel2 1 2 2
8Brygga2 2 2 2
9Mosbricka3 2 1 1
10Håv2 1 1 1
11Klack2 2 1 3
12Hål i backe1 3 2 3
13Pinnbana2 2 3 2
14Liggande koner2 2 1 2
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 2 1 1
17Fönster1 1 2 3
18Labyrint3 2 1 1

Summa 30 29 28 33
Snitt: 30,0
Totalresultat: 120


Startschema | Klass C | Klass B | Klass A | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik