NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1


Startschema | Klass C | Klass B | Klass A | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Fanny Eriksson, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass C
Placering: 17

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 2 1 1
2Blixt1 2 1 3
3Passage1 1 2 2
4Kanon2 2 1 4
5Mushål1 1 1 2
6Salto2 2 2 1
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga2 2 2 2
9Mosbricka1 1 2 1
10Håv2 1 1 1
11Klack3 1 1 2
12Hål i backe1 2 2 3
13Pinnbana1 1 2 1
14Liggande koner2 2 2 2
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 3 1 1
17Fönster1 2 2 1
18Labyrint5 3 1 2

Summa 29 30 26 31
Snitt: 29,0
Totalresultat: 116


Startschema | Klass C | Klass B | Klass A | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik