NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1


Startschema | Klass C | Klass B | Klass A | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Fredrik Hasselgren, Haga BGK


Klass: Klass B
Placering: 3

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 3 1
2Blixt1 1 1 2
3Passage2 1 1 1
4Kanon1 1 1 1
5Mushål1 1 1 1
6Salto1 2 2 2
7Vinkel2 2 1 1
8Brygga1 1 1 2
9Mosbricka1 1 1 1
10Håv1 1 1 1
11Klack1 1 1 3
12Hål i backe1 1 1 1
13Pinnbana3 2 2 1
14Liggande koner1 1 1 2
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka2 1 1 1
17Fönster2 1 1 1
18Labyrint1 1 1 1

Summa 24 21 22 24
Snitt: 22,8
Totalresultat: 91


Startschema | Klass C | Klass B | Klass A | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik