NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1


Startschema | Klass C | Klass B | Klass A | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Jonathan Arab-Ekman, BGK Jönköping


Klass: Klass A
Placering: 9

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt2 1 1 1
3Passage2 2 1 1
4Kanon2 1 1 2
5Mushål1 1 1 1
6Salto1 1 1 1
7Vinkel2 1 1 1
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka1 2 1 1
10Håv1 1 1 1
11Klack1 1 1 3
12Hål i backe1 1 1 1
13Pinnbana1 1 1 1
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 2
17Fönster4 4 2 2
18Labyrint1 1 1 1

Summa 25 23 19 23
Snitt: 22,5
Totalresultat: 90


Startschema | Klass C | Klass B | Klass A | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik