EB Marathon

Uppdaterad: 2019-11-17   11:47Hämta nya sidor automatiskt
Tack för denna gång!

Resultat


Resultat | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Plac V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 Snitt Totalt
119. Göransson/Eriksson23 24 23 20 28 19 21 22 23 20 23 19 22 21 21 23 25 26 20 21 22 22 24 24 22,3536
25. Tagesson/Wallin23 23 22 21 23 24 22 23 23 20 22 23 24 23 24 24 21 22 21 20 21 26 25 20 22,5540
33. Nilsson/Isaksson26 21 24 22 23 22 26 22 21 23 21 21 22 20 23 22 25 22 21 24 27 24 21 20 22,6543
423. Trulsson/Eriksson23 24 22 21 20 25 22 19 22 21 22 20 25 22 24 23 23 27 28 23 30 21 23 22 23,0552
51. Rydberg/Fransson22 23 23 24 21 24 21 23 22 24 24 24 22 23 25 24 22 27 27 24 20 22 20 24 23,1555
62. Rydberg/Bjerstedt20 20 23 23 19 27 20 22 22 23 30 20 26 26 24 27 25 32 21 26 24 25 20 21 23,6566
79. Skov/Nörskov22 24 23 29 27 22 21 26 23 27 23 24 22 23 21 23 30 26 24 26 23 25 23 21 24,1578
816. Carlsson/Nilsson29 23 26 22 31 26 23 25 21 25 21 22 22 27 23 25 23 25 26 24 23 25 25 23 24,4585
914. Nordkvist/Bladh25 23 27 26 21 23 25 26 22 22 26 25 22 23 28 25 25 25 25 19 23 34 22 23 24,4585
1017. Lundell/Lundell21 23 20 27 23 23 23 24 27 26 25 25 26 24 30 30 30 23 25 21 22 22 27 25 24,7592
1122. Bohlin/Eriksson26 25 27 27 30 23 24 32 29 25 26 24 23 22 22 25 22 23 19 24 21 25 20 31 24,8595
1220. Schwab/Andersen24 26 28 25 23 25 21 23 21 23 21 33 28 26 23 29 24 28 21 26 20 25 31 23 24,9597
1310. Malm/Danielsen24 22 23 24 22 28 30 28 28 27 23 20 22 23 22 27 35 25 26 25 28 24 23 21 25,0600
144. Widén/Czifrik29 23 24 22 24 30 25 24 31 31 25 21 22 25 28 23 24 32 28 22 25 23 26 23 25,4610
1515. Lilja/Blomqvist23 25 21 26 22 29 26 23 31 27 33 26 30 24 24 28 26 24 24 27 24 24 24 25 25,7616
166. Walker/Mörck21 30 22 24 26 29 27 30 24 27 31 29 28 29 23 21 22 32 20 23 22 26 29 29 26,0624
1711. Meitilberg/Meitilberg21 26 20 28 26 26 31 35 30 29 22 24 24 21 23 28 26 23 30 32 31 27 23 24 26,3630
187. Luhanko/Luhanko23 28 30 29 25 24 22 24 35 23 27 24 25 22 25 25 31 27 27 32 25 28 29 25 26,5635
1913. Linnet/Normann Pedersen28 28 29 31 28 24 28 25 27 32 31 27 22 20 22 26 29 23 27 27         26,7534 360
2012. Guldbrandsson/Eisenschmidt28 24 30 25 31 35 37 29 28 26 26 23 30 25 24 34 30 27 30 28         28,5570 360
2121. Eriksson/Eriksson26 28 27 27 27 33 30 36 31 27 27 28 28 21 35 34 38 30 28 27         29,4588 360
2218. Lyster Duedahl/Tagesson31 41 35 34 37 26 27 29 27 31 31 28 26 25 27 27 26 30 35 25         29,9598 360
238. Illmesjö/Vicary44 43 27 39 36 32 44 32 37 26 32 28 27 27 32 47 43 37 32 28         34,7693 360


 
119. Göransson/ErikssonV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Jennifer Göransson23 24 23 20                 22 21 21 23 25 26         24 24 23,0276
 Peter Eriksson        28 19 21 22 23 20 23 19             20 21 22 22     21,7260
 23 24 23 20 28 19 21 22 23 20 23 19 22 21 21 23 25 26 20 21 22 22 24 24 22,3536
 
25. Tagesson/WallinV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Fredrik Tagesson                23 20 22 23 24 23 24 24 21 22             22,6226
 Fredrik Wallin23 23 22 21 23 24 22 23                     21 20 21 26 25 20 22,4314
 23 23 22 21 23 24 22 23 23 20 22 23 24 23 24 24 21 22 21 20 21 26 25 20 22,5540
 
33. Nilsson/IsakssonV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Erik Nilsson    24 22     26 22     21 21 22 20 23 22             21 20 22,0264
 Per Olof Isaksson26 21     23 22     21 23             25 22 21 24 27 24     23,3279
 26 21 24 22 23 22 26 22 21 23 21 21 22 20 23 22 25 22 21 24 27 24 21 20 22,6543
 
423. Trulsson/ErikssonV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Dan Trulsson23 24 22         19 22 21 22 20 25 22             30 21 23 22 22,6316
 Stefan Eriksson      21 20 25 22               24 23 23 27 28 23         23,6236
 23 24 22 21 20 25 22 19 22 21 22 20 25 22 24 23 23 27 28 23 30 21 23 22 23,0552
 
51. Rydberg/FranssonV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Johan Rydberg22 23       24 21 23 22     24           27 27 24         23,7237
 Peter Fransson    23 24 21         24 24   22 23 25 24 22       20 22 20 24 22,7318
 22 23 23 24 21 24 21 23 22 24 24 24 22 23 25 24 22 27 27 24 20 22 20 24 23,1555
 
62. Rydberg/BjerstedtV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Jonathan Rydberg20 20 23 23 19 27 20 22 22 23                     24 25 20 21 22,1309
 Andreas Bjerstedt                    30 20 26 26 24 27 25 32 21 26         25,7257
 20 20 23 23 19 27 20 22 22 23 30 20 26 26 24 27 25 32 21 26 24 25 20 21 23,6566
 
79. Skov/NörskovV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Jannick Skov22 24 23 29 27           23 24 22 23 21               23 21 23,5282
 Karsten Nörskov          22 21 26 23 27           23 30 26 24 26 23 25     24,7296
 22 24 23 29 27 22 21 26 23 27 23 24 22 23 21 23 30 26 24 26 23 25 23 21 24,1578
 
816. Carlsson/NilssonV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Marcus Carlsson29 23           25 21 25 21 22 22           26 24 23 25     23,8286
 Toni Nilsson    26 22 31 26 23             27 23 25 23 25         25 23 24,9299
 29 23 26 22 31 26 23 25 21 25 21 22 22 27 23 25 23 25 26 24 23 25 25 23 24,4585
 
914. Nordkvist/BladhV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Magnus Nordkvist25 23     21 23     22 22             25 25 25 19 23 34     23,9287
 Thomas Bladh    27 26     25 26     26 25 22 23 28 25             22 23 24,8298
 25 23 27 26 21 23 25 26 22 22 26 25 22 23 28 25 25 25 25 19 23 34 22 23 24,4585
 
1017. Lundell/LundellV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Annelie Lundell        23 23 23       25 25 26 24           21 22 22 27 25 23,8286
 Martin Lundell21 23 20 27       24 27 26         30 30 30 23 25           25,5306
 21 23 20 27 23 23 23 24 27 26 25 25 26 24 30 30 30 23 25 21 22 22 27 25 24,7592
 
1122. Bohlin/ErikssonV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Eric Bohlin26 25 27 27           25 26     22 22 25 22 23 19           24,1289
 Lars Eriksson        30 23 24 32 29     24 23             24 21 25 20 31 25,5306
 26 25 27 27 30 23 24 32 29 25 26 24 23 22 22 25 22 23 19 24 21 25 20 31 24,8595
 
1220. Schwab/AndersenV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Allan Schwab24 26         21 23 21 23 21           24 28 21 26 20       23,2278
 Nickolaj Andersen    28 25 23 25           33 28 26 23 29           25 31 23 26,6319
 24 26 28 25 23 25 21 23 21 23 21 33 28 26 23 29 24 28 21 26 20 25 31 23 24,9597
 
1310. Malm/DanielsenV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Kenneth Malm          28 30 28 28 27           27 35 25 26 25 28       27,9307
 Tim Danielsen24 22 23 24 22           23 20 22 23 22             24 23 21 22,5293
 24 22 23 24 22 28 30 28 28 27 23 20 22 23 22 27 35 25 26 25 28 24 23 21 25,0600
 
144. Widén/CzifrikV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Andreas Widén29 23 24 22 24           25 21 22 25 28               26 23 24,3292
 Janos Czifrik          30 25 24 31 31           23 24 32 28 22 25 23     26,5318
 29 23 24 22 24 30 25 24 31 31 25 21 22 25 28 23 24 32 28 22 25 23 26 23 25,4610
 
1515. Lilja/BlomqvistV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Lars Lilja                31 27 33 26 30 24 24 28 26 24             27,3273
 Peter Blomqvist23 25 21 26 22 29 26 23                     24 27 24 24 24 25 24,5343
 23 25 21 26 22 29 26 23 31 27 33 26 30 24 24 28 26 24 24 27 24 24 24 25 25,7616
 
166. Walker/MörckV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Sandra Walker    22 24 26 29             28 29 23 21 22 32             25,6256
 Tuula Mörck21 30         27 30 24 27 31 29             20 23 22 26 29 29 26,3368
 21 30 22 24 26 29 27 30 24 27 31 29 28 29 23 21 22 32 20 23 22 26 29 29 26,0624
 
1711. Meitilberg/MeitilbergV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Jakob Meitilberg          26 31 35 30 29           28 26 23 30 32 31 27     29,0348
 Leif Meitilberg21 26 20 28 26           22 24 24 21 23               23 24 23,5282
 21 26 20 28 26 26 31 35 30 29 22 24 24 21 23 28 26 23 30 32 31 27 23 24 26,3630
 
187. Luhanko/LuhankoV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Jari Luhanko    30 29         35 23 27 24         31 27 27 32 25       28,2310
 Martin Luhanko23 28     25 24 22 24         25 22 25 25           28 29 25 25,0325
 23 28 30 29 25 24 22 24 35 23 27 24 25 22 25 25 31 27 27 32 25 28 29 25 26,5635
 
1913. Linnet/Normann PedersenV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Christian Linnet28 28 29 31 28 24 28 25 27 32                             28,0280
 Jesper Normann Pedersen                    31 27 22 20 22 26 29 23 27 27         25,4254
 28 28 29 31 28 24 28 25 27 32 31 27 22 20 22 26 29 23 27 27         26,7534
 
2012. Guldbrandsson/EisenschmidtV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Lars-Göran Guldbrandsson          35 37 29 28         25 24 34 30 27 30           29,9299
 Mats Eisenschmidt28 24 30 25 31         26 26 23 30             28         27,1271
 28 24 30 25 31 35 37 29 28 26 26 23 30 25 24 34 30 27 30 28         28,5570
 
2121. Eriksson/ErikssonV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Anton Eriksson26 28 27 27           27 27 28 28 21 35                   27,4274
 Fanny Eriksson        27 33 30 36 31             34 38 30 28 27         31,4314
 26 28 27 27 27 33 30 36 31 27 27 28 28 21 35 34 38 30 28 27         29,4588
 
2218. Lyster Duedahl/TagessonV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Christina Lyster Duedahl31 41 35 34 37 26 27 29                     35 25         32,0320
 Per Tagesson                27 31 31 28 26 25 27 27 26 30             27,8278
 31 41 35 34 37 26 27 29 27 31 31 28 26 25 27 27 26 30 35 25         29,9598
 
238. Illmesjö/VicaryV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Jan Illmesjö44 43         44 32 37             47 43 37 32 28         38,7387
 Peter Vicary    27 39 36 32       26 32 28 27 27 32                   30,6306
 44 43 27 39 36 32 44 32 37 26 32 28 27 27 32 47 43 37 32 28         34,7693


Resultat | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.5