3-Manna Ungdom, Junior & U23, BGK Linjen


Ungdom | Junior | U23 | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Erik Nilsson, BGK Linjen


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Tetror1 1 2 1 1 1 2
2Mittkulle1 1 1 1 1 1 1
3Kanon2 1 2 1 1 1 1
4Håv1 1 1 1 1 1 1
5Mushål1 3 1 1 1 1 1
6Rakbana med målkulle2 2 2 1 1 1 2
7Blixt2 1 2 2 1 1 1
8Hål i backe2 1 1 2 1 1 1
9Pinnbana1 1 1 1 1 2 1
10Dubbelkulle2 1 2 1 2 2 2
11Liggande koner1 1 1 1 1 1 2
12Passage1 1 2 1 1 2 1
13Snäcka2 2 2 1 1 1 2
14Brygga1 1 1 1 1 1 1
15Salto1 1 1 1 1 1 1
16Vinkel1 1 1 2 1 2 2
17Labyrint1 1 1 1 1 1 1
18Fönster1 1 1 1 2 3 1

Summa 24 22 25 21 20 24 24
Snitt: 22,9
Totalresultat: 160


Ungdom | Junior | U23 | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad