NT, Linjen ÖresundsTouren Deltävling 1


Huvudsida | Klass A (öppen) | Klass B | Klass C | Ungdom UA | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Tillsägelser

Varv Bana Namn Typ Anledning
110Stefan Eriksson, Malmö BGKvA: Muntlig tillsägelseTid
117Sinikka Lindberg, BGK KärnanvA: Muntlig tillsägelseRegelbrott

Huvudsida | Klass A (öppen) | Klass B | Klass C | Ungdom UA | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo