NT, Warberg Warbergsmästerskapet + 3-manna

Uppdaterad: 2021-08-08   18:29Hämta nya sidor automatiskt

Resultat


Upp | Klass A (öppen) | Klass B | Klass C | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Mikael Dahl MGK Warberg 24 30 25 26 24 25,8 6 129
2 Kristina Pettersson MGK Warberg 27 27 26 26 35 28,2 9 141
3 Bengt-Åke Malmberg MGK Warberg 27 28 29 30 31 29,0 4 145
4 Marie Kjellberg MGK Warberg 29 29 32 30 28 29,6 4 148
5 Annica Aronsson Borås MGK 33 26 39 31 28 31,4 13 157
6 Cecilia Petersson MGK Warberg 40 25 35 33 33 33,2 15 166
7 Christer Hansson MGK Warberg 35 37 38     36,7 3 110 Brutit

Upp | Klass A (öppen) | Klass B | Klass C | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Mart Käsper Staffanstorps BGK 26 23 23 27 20 23,8 7 119
2 Elias Chamoun MGK Warberg 28 23 22 26 29 25,6 7 128
3 Stefan Johansson Örebro BGK 25 32 25 26 27 27,0 7 135
4 Karin Hansson Hårdton IK 30 26 29 29 25 27,8 5 139
5 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 30 25 31 29 29 28,8 6 144
6 Ingvar Johansson MGK Warberg 34 31 27 32 24 29,6 10 148
7 Bertil Andersson Borås MGK 32 35 35 26 28 31,2 9 156

Upp | Klass A (öppen) | Klass B | Klass C | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Klass A (öppen)
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Erik Nilsson Sjövikens IF 22 24 23 20 19 21,6 5 108
2 Magnus Sörström MGK Warberg 20 21 25 23 23 22,4 5 112
3 Per Olof Isaksson Sjövikens IF 23 24 23 22 21 22,6 3 113
4 Anders Pettersson MGK Warberg 21 26 25 24 19 23,0 7 115
5 Lorentz Neverland MGK Warberg 24 25 25 22 21 23,4 4 117
6 Susann Johansen MGK Warberg 23 25 21 27 23 23,8 6 119
7 Lennart Timskär Gullbergsbro BGK 23 23 26 28 22 24,4 6 122
8 Mikael Reszke MGK Warberg 24 22 24 25 29 24,8 7 124
9 Ebbe Åström MGK Warberg 22 35 29 25 23 26,8 13 134
10 Thomas Bladh Hjelmsjö BGK 29 25 21 29 31 27,0 10 135

Upp | Klass A (öppen) | Klass B | Klass C | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

LAG
Plac V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
1Warberg svart65 71 71 70 67 22,9344
2Team Skåne74 73 67 71 71 23,7356
3Warberg vit73 71 71 75 72 24,1362
4Berras gäng81 81 84 81 70 26,5397
5Zaton85 77 85 84 80 27,4411
6Warberg lila80 87 86 86 83 28,1422
7Warberg grön102 89 99 59 36 68 36 32,1417 234


 
1Warberg svartV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Ebbe Åström22 35 29 25 23 26,8134
 Lorentz Neverland24 25 25 22 21 23,4117
 Magnus Sörström20 21 25 23 23 22,4112
 Susann Johansen23 25 21 27 23 23,8119
 65 71 71 70 67 22,9344
 
2Team SkåneV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Thomas Bladh29 25 21 29 31 27,0135
 Erik Nilsson22 24 23 20 19 21,6108
 Per Olof Isaksson23 24 23 22 21 22,6113
 74 73 67 71 71 23,7356
 
3Warberg vitV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Anders Pettersson21 26 25 24 19 23,0115
 Elias Chamoun28 23 22 26 29 25,6128
 Ingvar Johansson34 31 27 32 24 29,6148
 Mikael Reszke24 22 24 25 29 24,8124
 73 71 71 75 72 24,1362
 
4Berras gängV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Bertil Andersson32 35 35 26 28 31,2156
 Lennart Timskär23 23 26 28 22 24,4122
 Mart Käsper26 23 23 27 20 23,8119
 81 81 84 81 70 26,5397
 
5ZatonV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Annica Aronsson33 26 39 31 28 31,4157
 Karin Hansson30 26 29 29 25 27,8139
 Ann-Catrin Borgert30 25 31 29 29 28,8144
 Stefan Johansson25 32 25 26 27 27,0135
 85 77 85 84 80 27,4411
 
6Warberg lilaV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Bengt-Åke Malmberg27 28 29 30 31 29,0145
 Marie Kjellberg29 29 32 30 28 29,6148
 Mikael Dahl24 30 25 26 24 25,8129
 80 87 86 86 83 28,1422
 
7Warberg grönV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Cecilia Petersson40 25 35 33 33 33,2166
 Christer Hansson35 37 38     36,7110
 Kristina Pettersson27 27 26 26 35 28,2141
 102 89 99 59 36 68 36 32,1417

Upp | Klass A (öppen) | Klass B | Klass C | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.14.0