Bangolf nr 1 2020

2 LEDARE INNEHÅLL OFFICIELLT ORGAN FÖR SVENSKA BANGOLFFÖRBUNDET REDAKTION Mats Nilsson mats.nilsson@bangolf.se Jan-Åke Persson jan-ake.persson@bangolf.se ANSVARIG UTGIVARE Mats Nilsson UTEBLIVEN TIDNING mats.nilsson@bangolf.se 0451-161 80 BANGOLF UTKOMMER MED 4 NR PER ÅR MANUSSTOPP 2020 Nr 2 -30 juni ART DIRECTOR Rose-Marie Strandberg, Exakta Creative ANNONSER www.exaktacreative.se vi@exaktacreative.se Tel. 0451-38 49 50 OMSLAGSFOTO Bangolfinstruktör, way of success! Foto: Charlotte Dybro EFTERTRYCK Tillåtes efter överenskommelse med redaktionen MATERIAL Redaktionen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Åsikter och förslag, framförda i signerade artiklar, intervjuer eller insändare, står för artikelför- fattarens eller den intervjuades räkning och behöver ej delas av SBGF ADRESS Svenska Bangolfförbundet Södra Kringelvägen 4, 281 33 Hässleholm Telefon: 0451-161 80 | Mobil: 0734-20 76 61 FÖRBUNDETS E-POSTADRESS kansli@bangolf.se FÖRBUNDET ONLINE www.bangolf.se · Facebook och Google+ TRYCK & DISTRIBUTION: www.exaktacreative.se JONATHAN RYDBERG BÄST PÅ INOMHUS-SM........................... SID 3-4 FÖRSTA GULDET!...............................................................................SID 5 JANNE MATTSSON OM SVENSKA CUPEN................................... SID 6-7 HJELMSJÖ BGK SEGRARE I SVENSKA CUPEN 2020..................... SID 8-9 TIONDE MARASEGERN FÖR SAMUELSSON / BROWN........... SID 10-11 FINA TÄVLINGAR PÅ 3-MANNA I LANDSKRONA..................... SID 12-13 PULS ARENA STÖRSTA MÖTESPLATSEN FÖR IDROTT I LANDSKRONA..................................................................SID 14 DIGITALT ÅRSMÖTE..........................................................................SID 15 NY STYRELSELEDAMOT............................................................ SID 16-18 BANGOLFINSTRUKTÖR, WAY OF SUCCESS!........................... SID 18-19 TJEJERNAS ÅRLIGA HÖJDPUNKT..................................................SID 20 LOKALA KURSER – NÅGOT FÖR DIN KLUBB?..............................SID 21 INBJUDAN SAGM.............................................................................SID 22 VÄRDEGRUND..................................................................................SID 23 16 10 SERIESPEL, ANTIDOPING OCH CORONA VIRUS När Jag fick frågan om jag kunde tänka mig att skriva en ledare till bangolftidningen tänkte jag direkt att det skulle bli perfekt att skriva lite kring seriespelet och antidoping. Men så dök det upp ett virus som satte hela idrottsvärlden i karantän. Men jag tänkte ändå börja med lite tankar kring seriespel och antidopingfrågan. Svensk bangolf bestämde 2018 att anta en handlingsplan för vårt antidoping arbete vilket var något som hela bangolfsverige stod bakom. I denna hand­ lingsplan stod skrivit att hälften av alla elitserie- och div 1-klubbar skall vara vaccinerade mot doping under 2019 och resterande under 2020. Vi har ju även under en tid diskuterat om det inte skulle vara intressant att ändra lite på vårt seriesystem. När sedan RF (Riksidrottsförbun­ det) bestämde sig för att starta en reformation av hela idrottsrörelsen och gick samman med SOK (Sveriges Olympiska Kommitté) i sin strä­ van att vinna medaljer på mästerskap fram­ förallt på OS. Har det medfört att vi som ett förhållandevis litet förbund måste börja agera som de riktigt stora förbunden. Kraven på oss som förbund har ökat jättemycket de senas­ te åren. Detta har tvingat oss att börja titta på olika vägar att gå för att kunna plocka hem samma bidrag från RF som förut. Ett av dessa är att reformera vårt antidoping arbete. Vi som förbund måste ställa mycket högre krav på våra klubbar i deras antidoping arbete. Då vi redan nu ser att vi kommer att få mindre bidrag från RF redan 2020 men även 2021 så är detta år per­ fekt att göra en seriespelsreform på. Att ändra i svenska serien är inte helt smärtfritt det kräver att det vi gör blir till det bättre. Det är jag gan­ ska säker på att det kommer att bli. Att skapa en helt ny serie Elitettan kommer att garantera kvalité på vår Elitserie. Vi kommer förhopp­ ningsvis också att få fler lag som deltar i se­ riespelet framöver. Att vi sedan ställer krav att de klubbar som vill deltaga med lag i vårt fram­ tida seriesystem skall vara vaccinerade mot doping gör att vi inte bara följer vår reviderade handlingsplan utan gör att vår idrott kommer i ett helt annat ljus inom svensk idrott. Jag som antidopingansvarig inom förbundet kan bara hoppas för vår sports skull att styrelsens förslag vinner laga kraft på det kommande årsmötet. Detta för oss vidare till den oerhörda trage­ di som hela vår mänsklighet står inför just nu. Hela idrottsvärlden står just nu stilla. Inga stora mästerskap genomförs eller kommer att genom­ föras de närmaste månaderna. Vi som idrott är inget undantag, vårt årsmöte kommer förhopp­ ningsvis att kunna genomföras digitalt. Inom­ hussäsongen fick ett plötsligt avslut. Flera in­ ternationella tävlingar är inställda U23 nations cup och Oldtimers nations cup, båda i Tyskland och även WAGM som skulle spelats i Österrike i mitten av juni. Hur det ser ut medmästerskapen under augusti får vi se. För vår egen del i Sverige är allt inställt fram till 30 juni samt förbundsar­ rangemangen Svenska Serien, SM i Skoghall och Oldtimers-SM i Eskilstuna. Hur resten av säsongen kommer att se ut är ännu ej bestämt. Till slut vill jag bara säga till alla bangolf­ vänner runt om i Sverige och världen. Ta hand om er och era familjer. Bangolf är inte allt, men mycket. Det kommer en ny vår! Stefan Gillberg Sekreterare/Antidopingansvarig.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=