Bangolf nr 1 2020

23 ÄR DU EN POSITIV FÖREBILD FÖR ANDRA? Under ungdomslägret Höstlövet framkom att flera av våra ungdomar saknar en trygg vuxen eller person de kan vända sig till och de vill ha en bangolf fri från kränkningar. TEXT: Jenny Erlandsson Jag var en utav ledarna på det årliga ung­ domslägret Höstlövet i Munktell. Till min stora glädje var ett utav teman värdegrund, vilket är ett ämne som jag brinner för både inom bang­ olfen och i min yrkesroll inom grundskolan. Jag fick förmånen att tillsammans med Deri­ ce Shumilov Susoho hålla i dessa teoripass. Vi gjorde bland annat en 4-hörnsövning som innebär att ungdomarna får ett påstående som de ska ta ställning till. 4-hörn De får 3 olika givna alternativ till svar och om inget av dessa passar så kan man ställa sig i ett fjärde hörn som heter “något annat”. Däref­ ter diskuterar man med sin grupp varför man ställde sig i det hörnet, och sist redogör man för de andra grupperna. På så sätt får man tänka till själv, stå för sin åsikt, men även höra andras åsikter och få möjlighet att tänka på ett nytt sätt. En mycket bra övning som passar alla åldrar, gammal som ung. De flesta vågar inte säga något Det dom fick ta ställning till var hur de tror de skulle agera om de själva blev utsatt för krän­ kande behandling av vuxen eller barn inom bangolfen, samt om de såg en kompis eller en vuxen inom bangolfen utsätta någon för kränkande behandling. Det som var gemen­ samt för alla oavsett ålder var att de önskade att de vågade säga till personen personligen att beteendet inte var okej eller att de skul­ le våga gå till en vuxen och berätta vad som hänt. Men efter diskussion kom de flesta fram till att de nog inte skulle våga säga något av bland annat rädsla att själv bli utsatt, utan de skulle vara tysta istället och inte göra någon­ ting. Det kom också fram i diskussionerna och i vår workshop att väldigt många kände att de inte hade någon vuxen inom idrotten som de kunde vända sig till om det var något. Flera upplevde att de vuxna i föreningarna inte lyss­ nade eller tog dom på allvar. De vittnade om att de sett både unga och vuxna bete sig illa mot någon annan på anläggningen eller på nätet. Men som sagt, de vågar inte alltid säga något. De var överens om att detta inte är okej. Barn och ungdomar gör inte som du säger – de gör som du gör Och det är inte okej. RF skriver i sin värde­ grund, som vi alla ska förhålla oss till, att det ska vara rent spel med en god etik och moral. Vi ska verka mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför anläggningen. Men gör vi verkligen det? Gör DU det? Många av oss anser att dagens ungdomar inte alltid beter sig så bra runt banan och på nätet. Vi accepterar inte deras beteende. Och det är bra. Men vet ni vad? Barn och ungdomar gör inte som du sä­ ger - de gör som Du gör. Det finns många vux­ na inom bangolfen som verkligen bör ta sig en funderare över sitt eget beteende såväl runt anläggningen som i olika forum på nätet. Det är ovårdat språk och det är kränkningar. Hur kan vi då tro att våra ungdomar ska sköta sig om inte vi vuxna gör det? Är det okej för vuxna att beté sig illa, men inte för ungdomar? Det borde vara nolltolerans mot dåligt uppförande och kränkningar oavsett ålder. Vi vuxna ska vara positiva förebilder för våra ungdomar. Är DU en positiv förebild? Så här vill våra ungdomar ha det! Dom är kloka våra ungdomar. På lägret fick de också skriva ner hur de tyckte att bangolfens värdegrund skulle se ut. Vad de ansåg viktigast för att man ska trivas och må bra inom bang­ olfen. Några av de sakerna de nämnde var att: • Vi ska visa respekt för varandra • Vi ska hjälpa varandra. • Alla ska ha rätt att få ha en trygg person att prata med. • Det ska finnas vuxna om det blir bråk. • Gemenskap - att alla får vara med och kän­ na sig inkluderade. Prata med alla - proffs som nybörjare, gamla som unga. Alla är en del av sporten och ingen ska få känna sig utanför. • Vi ska vara snälla mot varandra. Ingen mobbning tillåten. Inga elaka ord eller kom­ mentarer. • Vi ska vara rättvis mot alla. • Bemöt andra så som du själv vill bli bemött. • Vi ska ha roligt. Så här vill dom ha det. Visst är det bra tankar? Och egentligen så självklara saker. Men ibland ser det inte alltid ut så här. Så nu är det dags att börja jobba. Det är dags att vi skärper oss. Visar för ungdomarna att vi finns där för dom. Att vi lyssnar på dom. Att de kan komma till oss om det hänt något och att vi självklart ska lyssna på dom och göra vad vi kan för att hjäl­ pa dom. Att vi är vuxna som kan bete oss. Att vi är positiva förebilder. Vad har ni för klimat i Din förening? • Är ni schyssta och ser till så att alla känner sig inkluderade? • Hur jobbar ni i Din förening för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkning­ ar? • Tar ni hand om era ungdomar och nya spe­ lare? • Är Du en person som andra kan känna för­ troende för? • Är Du en positiv förebild för våra ungdomar? Nu gör vi som ungdomarna säger: Bemöt andra så som du själv vill bli bemött! Jenny Erlandsson

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=