Bangolf nr 1 2022

1 O F F I C I E L L T O R G A N F Ö R S V E N S K A B A N G O L F F Ö R B U N D E T | Å R G Å N G 5 7 Nr 1 2022 MATS NILSSON – SM INOMHUS – NY GENERALSEKRETERARE MATS NILSSON – UR TIDEN Saknad av hela bangolf-Sverige

2 LEDARE INNEHÅLL HELENE LINDAHL – NY GENERALSEKRETERARE ........................SID 3 SPEAKERUTBILDNINGEN ÄNTLIGEN SPIKAD............................SID 4–5 INOMHUS-SM I MUNKTELL..........................................................SID 6–8 RESULTAT. .............................................................................. SID 9, 21, 26 TILL MINNE AV MATS NILSSON.................................................. SID 10–11 NYTT ÅR & NY INOMHUSSÄSONG… ELLER?........................... SID 12–13 ÄNTLIGEN SERIESPEL.............................................................. SID 14–16 14240 SPIK PÅ 4 MÅNADER.............................................................SID 17 HÅRDTONS EB HAR ÅTERUPPSTÅTT.............................................SID 18 MESTA MÄSTARE. ...................................................................... SID 19–21 FÖRBUNDSKAPTENERNA. ....................................................... SID 22–24 NYINSTIFTAT UTVECKLINGSPRIS TILL OLLE FINGALS MINNE....SID 25 6 19 MARI ALDREV – BANGOLF FÖR ALLA Nu är det snart fyra år sedan jag började spela bangolf och det är en fantastisk sport med trevliga människor som tillfört mycket glädje i mitt liv. Jag har tävlat på alla underlag och tycker att tjusningen med sporten är just att det finns fyra olika underlag att spela på. Det är något vi i förbundet behöver värna om och arbeta målmedvetet för att inte vissa underlag ska försvinna på sikt. Nu längtar jag efter att tävlingsverksamheten sätter igång igen efter det långa uppehållet vi haft på grund av Corona och jag ser fram emot att träffa bangolfare runt om i landet igen. Det ska även bli roligt att arrangera två seriespel, en filttävling samt finalen på City golf Tour på min klubb Hagas hemmanläggning i Lindö. Jag har insett att jag aldrig kommer att hamna på prispallen men jag spelar hellre än bra och det jag brinner för är att utveckla barn och ungdomsverksamheten både i min egen klubb och i hela Sverige då vi behöver få in nya medlemmar både unga som gamla. Jag har lyckats sänka medelåldern i Haga med 14 år genom ett målmedvetet arbete att få barn och unga att vilja spela bangolf. Förra sommaren var det mellan 10-20 barn som kom till varje träning och de hade turen att få ha Alexander Dahlstedt som bangolfinstruktör. Vi har erbjudit träning varje sommar i fem års tid men det är först de två senaste åren som det fått ett bra genomslag. Mitt tips till de föreningar som inte fått igång barn och ungdomsverksamhet än är att använda sig av sociala medier som till exempel facebook och instagram. Jag har även haft kontakt med alla fritidsgårdar i Norrköping samt alla 10-12 års verksamheter och bjudit in dem till prova- på tillfällen under våren och sommaren. OFFICIELLT ORGAN FÖR SVENSKA BANGOLFFÖRBUNDET REDAKTION Annelie Lundell/Mediakommitten annelie.lundell@bangolf.se ANSVARIG UTGIVARE Annelie Lundell UTEBLIVEN TIDNING kansli@bangolf.se BANGOLF UTKOMMER MED 4 NR PER ÅR MANUSSTOPP 2022 Nr 2: 20 juni Nr 3: 16 aug Nr 4: 18 nov ART DIRECTOR Rose-Marie Strandberg, Exakta Creative ANNONSER www.exaktacreative.se vi@exaktacreative.se Tel. 0451-38 49 50 OMSLAGSFOTO Mats Nilsson Foto: Agneta Harrysson EFTERTRYCK Tillåtes efter överenskommelse med redaktionen MATERIAL Redaktionen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Åsikter och förslag, framförda i signerade artiklar, intervjuer eller insändare, står för artikelförfattarens eller den intervjuades räkning och behöver ej delas av SBGF ADRESS Svenska Bangolfförbundet H-Huset, Håstaholmen, 82442 Hudiksvall Telefon: 0451-16180 FÖRBUNDETS E-POSTADRESS kansli@bangolf.se FÖRBUNDET ONLINE www.bangolf.se · Facebook och Google+ TRYCK & DISTRIBUTION: www.exaktacreative.se Jag brinner även för att få personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar att börja spela bangolf och i år har svenska bangolfförbundet beviljats 175 000 från Rörelsefonden. Detta leder till att vi kan göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att börja spela bangolf och att aktiviteterna kan vara kostnadsfria. Projektet heter bangolf för alla, för vår sport passar de allra flesta, särskilt nu när det byggs mycket MOS banor somär handikappanpassade. Forskning visar att personer med funktionsnedsättning ärmindre fysiskt aktiva än andra. En mindre andel i gruppen bedöms nå hälsorekommendationen om minst 30 minuters fysisk träning per dag jämfört med övriga befolkningen. De hinder som finns är bristande tillgänglighet i samhället generellt, långa avstånd, bristande tillgänglighet i byggnader, krångliga träningslokaler, brist på professionellt stöd, att utrustningen inte är anpassad, trötthet samt dålig ekonomi. Underlättande faktorer är tillgång till träningsutrustning, tillgång till information, kunskap hos professionella, socialt stöd och kontakter, praktiskt stöd och assistans, att nyckelpersoner och organisationer främjar initialt intresse, rätta attityder hos omgivningen samt att det finns en idrottsförening. Målet med bidraget från Rörelsefonden är att få flera personer att börja spela bangolf och att tillsammans skapa en idrottsrörelse där alla får plats, oavsett prestation eller förutsättningar. De aktiviteter som klubbarna erbjuder ska vara inkluderande, ha möjlighet att nå ut till många och vara lätta att sprida till ytterligare föreningar efter projektets slut. Jag ser fram emot att ta del av era ansökningar och hoppas på många kreativa förslag på aktiviteter för att nå ut till så många som möjligt. Vill ni bolla tankar och idéer med mig så får ni höra av er. Mari Aldrev

3 många olika idrotter på lektionerna ”fritt valt arbete” och spelade även en del fotboll. I dag är det gymmet och golf som gäller. Lenas barn har även provat på många idrotter och den äldsta dottern har gått i idrottsklass. – Jag brukar säga att jag är en social idrottsutövare. Det finns så många andra värden inom idrotten än att bara prestera. Inkludering är viktigt för mig, att alla ska få känna gemenskap och ha roligt i samband med att utöva sin idrott. Lena kommer närmast ifrån Cricketförbundet där hon har arbetat som Generalsekreterare tills nu och har genom detta även fått erfarenhet av att jobba med nyanlända, vilket en stor del av medlemmarna är där. Det är en anledning till att det förbundet har under senare år växt enormt. Erfarenheterna är som sagt breda och idrottsorganisationerna har varit väldigt olika där Lena har arbetat. Det stora Gymnastikförbundet med 250.000 utövare och övervägande kvinnor jämfört med det lilla Cricketförbundet med största delen män och 6000 utövare. Att ha ett stort kontaktnät, vilket Lena har är en stor fördel. Efter många års arbete inom idrotten finns en stor förståelse för hela idrottsrörelsen – en grund att stå på som skapar trygghet inför mötet med en ny sport. – Jag ser verkligen fram emot att komma till er och se vilka utmaningar som väntar, hur och vad jag kan utveckla och dela med mig. Första tiden ska jag ägna åt att lyssna in och se hur allt fungerar. Det är jätteviktigt för mig TEXT: Annelie Lundell FOTO: Susanne Kronholm N Y G E N E R A L S E K R E T E R A R E I april börjar Helene ”Lena” Lindahl arbeta som förbundets generalsekreterare. Lena bor i Värmdö, Stockholmmed sambo och två katter. Sammanfattningsvis är det en mycket idrottsintresserad kvinna med mångårig, gedigen, bred bakgrund från arbete inom olika idrottsorganisationer som förbundet har förmånen att kunna anställa. Meritlistan är väldigt lång. Här följer exempel från Lenas arbetslivserfarenhet: Idrottkonsulent samt Enhetschef på Svenska Gymnastikförbundet, Projektledare för ”Idrott för alla” – Riksförbundet Attention, Generalsekreterare Svenska Cricketförbundet. HELENE LINDAHL – NY GENERALSEKRETERARE Att arbeta med utveckling på olika sätt är en stor del av Lenas framgångsfaktorer. Exempelvis rekryteringsprojekt som har utvecklat medlemssiffror till nästan dubbla antalet utövare. Lena har även varit med om och organiserat stora idrottsevenemang, även på internationell nivå, och har ett mycket stort kontaktnät inom RF, SISU och många idrottsförbund. Lena brinner för att göra idrottutövande möjligt för alla oavsett fysiska förutsättningar, kön, nationalitet, språk, kultur, ålder. Under alla år inom idrotten har det viktigaste varit just ”idrott för alla”. Lena benämner sig själv som en social idrottare och lägger inte så stor vikt vid resultat. Att titta på idrott i tävlingssammanhang med spänning i kampen om vinst är däremot en annan sak, vilket hon gör gärna och mycket. Idrotten har alltid haft en stor plats i Lenas liv. Som barn hade de hästar i familjen så det blev mycket ridning, i skolan provade hon att jag landar rätt. Jag kommer att vara väldigt lyhörd och jag har stor respekt och ödmjukhet inför en ny sport. Avslutningsvis några snabba frågor: Många bollar i luften eller en sak i taget? – Jag gillar att ha mycket att göra, jag kan ha många bollar i luften men strukturerar upp det och fokuserar på en sak i taget. Ringa eller maila? – Maila. Synas och vara i centrum eller jobba i det tysta? – Både och. Jag gillar att vara ute och träffa folk men ibland vill jag stänga dörren och grotta ner mig i saker. Utöva idrott eller titta på? – Just nu fifty-fifty, men jag är jätteintresserad av idrott så...titta på. Statistiker eller magkänsla? – Mycket magkänsla, men jag vill följa upp med fakta så jag har rätt uppgifter. Spontan eller tänkare? – Spontan. Lena Lindahl, förbundets nya generalsekreterare. Intervju med Lena finns på mediaspiken.libsyn.com

4 Undertecknad ringde upp deltagarna för att få en bild av hur de hade upplevt utbildningen och vilka tankar de hade om framtida uppdrag som speaker, samt eventuell erfarenhet av liknande arbete innan. Maarit Larinen – idrottsintresserad med volontärarbetarvana Maarit anmälde sig till utbildningen tack vare förfrågan från några personer. Hon har erfarenhet av att vara utropare på flera stora mästerskap, både inom bangolfen och andra idrotter. Det började med att Björn Dinau undrade om hon ville vara speaker på WAGM 2019 i Kungälv. Detta fick oanade positiva följder: Pasi Aho var där och tyckte Maarit gjorde en så bra insats så han erbjöd henne att åka med till VM i Kina som utropare senare samma år. Den frågan var inte svår att svara ja på direkt utan tvekan! – Speakerutbildningen var bra och disponerades bra av en kunnig föreläsare. Jag blev positivt överraskad och fick mycket matnyttigt med mig. Utbildningens praktiska övningar var också bra och det var en fördel att vi var en liten grupp. – Förslag på förbättringar/utveckling av utbildningen kan vara att lära sig om tempo, teknikträning och andningsträning så rösten låter så bra som möjligt, och blir behaglig att lyssna på. Det är väldigt viktigt att vara tydlig som speaker. Att förmedla på ett enkelt sätt vad som händer, att kunna prata på rätt sätt/nivå för att göra det intressant för den målgruppen det riktas till, särskilt så att tillfälliga besökare som går utanför kan hänga med och vilja stanna till. Det är vad Maarit tycker är utmärkande för en bra speaker, samt det kanske allra viktigaste: att ha fingertoppskänsla. TEXT: Annelie Lundell – Det skulle vara roligt att få ett speakeruppdrag på SAGM, vilket skulle vara en spännande utmaning. – Jag vill avsluta med en uppmaing till alla spelare att ha överseende med vårt jobb som speaker. Det är en spännande utveckling och nytänkande och att vi hänger med i tekniken och förändringarnas tid. Alla vi tillsammans vill väl sportens bästa?! Thomas Damberg – eftertänksam speaker med stor noggrannhet Thomas är en av få som har provat på att vara speaker inom bangolfen – på SAGM två gånger – och anmälde sig för att det lät spännade och kul. Han var även nyfiken på hur kursledaren ”utifrån” skulle kunna relatera till vår idrott. Det kan vara svårt för någon med erfarenhet av helt andra idrotter att sätta sig in i en koncentrationssport som bangolf. – Det var trevligt på utbildningen, men det är svårt att veta med vad och hur man ska gå vidare nu. Det känns lite oklart. Man måste komma någonstans med att bli medveten om vad som fungerar respektive inte fungerar. Det borde göras en grundligare analys på det man har gjort. Det som är viktigt för att vara en bra speaker tycker Thomas är att vara ordentligt förberedd, vara engagerad, ställa bra frågor, och kunna prata lagom mycket. Att ha bra känsla Maarit Larinen U T B I L D N I N G SPEAKERUTBILDNINGEN ÄNTLIGEN SPIKAD Utbildningskommitténs Christian Eriksson har länge gått och spånat på att genomföra en speakerutbildning. När förbundets visionsdokument utarbetades skrevs detta in som ett av nya grepp för att utveckla vår idrott. Utbildningskommitténs försök att skapa intresse för projektet gav till en början inte tillräckligt stort intresse, men skam den som ger sig. Efter ytterligare marknadsföring kunde utbildningen genomföras med fyra deltagare: Thomas Damberg, Maarit Larinen, Anders Jakobsson och Ronja Bane Bergendorff. Utbildningsgeneralen Christian Eriksson deltog även på utbildningen.

5 för vem man pratar för. Om det är bara för de som redan vet det mesta kan det vara svårare. Då får man relatera till andra saker som är intressanta för dem. Även i början av en tävling då det inte har hänt något speciellt resultatmässigt så är det bra att ha gjort en reserch innan för att ha grundmaterial att använda som speaker. Om det händer för lite så blir det tyst och dött. – Det kan vara lätt att hamna i att vara allting på en gång: utropare, kommentator, speaker, intervjuare... Ronja Bane Bergendorff – teatervan idéspruta Ronja blev tipsad att gå utbildningen av Utbildningsgeneral Eriksson, efter att hon varit utropare på SAGM i Sundsvall. Hon tänkte att det kan vara en kul erfarenhet i sporten. I övrigt är Ronja en utåtriktad person som syns och hörs på ett positivt sett, gillar att dela med sig, har alltid gillat att stå i centrum vilket inte är konstigt eftersom hon i stort sett har livslång teatervana och är genom det van att prata inför folk. Med den erfarenheten är väl Ronja helt lugn inför att ta ett kommande speakeruppdrag? – Oj, nej, det kommer att bli supernervöst att prata när folk spelar så de inte störs. Samtidigt måste spelarna vänja sig. En ide är att börja med speaker på Ungdoms-SM först. Ronja är beredd på att möta motstånd för att många har svårt för förändringar. Det är en utmaning, men för att få sporten att växa måste vi följa med tekniken. – Som speaker måste man ha bra samarbete med utroparen så det inte blir krock så båda pratar samtidigt. Egentligen behövs det ingen utropare eftersom alla måste ju ha koll på när det är dags att gå ut och spela. Nästkommande startnummer/grupp kunde visas digitalt på en skärm i stället. Att skapa en publik är en nödvändig utveckling för bangolfen, och då måste det som sägs vara intressant för den målgruppen som förhoppningsvis ska stanna och lyssna. Ett förslag är att vara ett speaker-team i början så det är två som hjälps åt att se vad som händer ute bland spelarna. Det kan vara svårt att hålla koll på slutet när det är som mest spännande och intressant för publiken att få veta ställningen bana för bana. – Det var en toppentjej som höll i utbildningen och den var bra, men om det hade varit 2-dagars-utbildning så kunde vi fått uppgifter, t ex att ställa sig inför gruppen och träna... lite learning by doing. Sedan efteråt skulle det vara bra med någon slags återkoppling. Jag förstår ju att det är svårt att veta vad som är bäst på en helt ny utbildning. Anders Jakobsson – pratglad med uppdragsdrömmar Anders – mer känd som ”Bullen” eller ”Skorpan” – tyckte detta var ett kul initiativ av SBGF och anmälde sig därför till utbildningen. Ett annat skäl var att han har provat på att vara speaker i 18 år i idrottsklubben gällande fotboll. – Det var den bästa kursen jag har gått. Bra upplägg, man fick bra verktyg, och kursledaren var bra. Alla deltagarna hade bra inställning, var fokuserade och gick in helhjärtade för kursen. Alla kan vara speaker. Man bygger upp sin egen version efter verktygen när man får uppdrag. Det ”Bullen” tycker är viktigt som speaker är t ex att ha fakta om spelarna. Det är en fördel att ha spelat själv så känner man igen spelarna. På SM t ex kan man välja ut några bra spelare som man skrivit ner lite stolpar om, med deras meriter. När det går folk förbi så presenterar man en sådan spelare så blir det intressant att stanna till och lyssna. – Jag saknar en uppföljning efter utbildningen. Det kom inte heller fram hur förbundet går vidare med speakerutbildningen? Hur blir man uttagen/vald till uppdrag? – Det skulle vara kul om förbundets ordförande Mats Söderkvist ringde och gav mej ett speakeruppdrag till en förbundstävling. Ronja Bane Bergendorff U T B I L D N I N G Anders Jakobsson

6 I N O M H U S - S M SM inställt...Oldtimers-SM inställt...alla internationella mäs- terskap inställda...sedan blev det september och SAGMgenomfördes och hoppet tändes om att det även skulle kunna bli ett filt-SM inomhus i Munktell. Knappt tre månader senare var träningen i full gång: 144 deltagare i två träningsgrupper. Peter och Viberg kastade in var sin 36:a. Därefter jobbade Mange in sig i tävlingen med 29-28 men ännu bättre gick Roger Henriksson med 29-26! Efter 3 av 5 varv såg topptrion ut så här: Roger 89, Mange 90, ”G” 91. En 6:a på klacken varv 4 sänkte Roger en bit ner i resultatlistan, Ågren som inte fått till några toppvarv på ett INOMHUS-SM I MUNKTELL tag fick till en 28a väldigt lägligt, och Manges 34 räckte till att ta ledningen inför sista varvet: Mange 124, ”G” 125, Ågren och Roger 126. Efter två 4:or i rad på bana 12-13 gled guldet ur händerna på Mange som i stället fick kämpa mot Ågren om bronset. ”G” ledde i slutet av finalvarvet, men Roger var säkerheten själv och plockade in ett slag på bana 17, som ledde till ett avgörande i sudden om guldet som han vann på bana 1. Oldtimers damer Bland de äldre tjejerna gissade de flesta att det skulle stå mellan Annelie Lundell, Birgitta Malmgren och hemmaspelaren Pirkko Maninka. Ett stort varningens finger höjdes också i luften för dennyblivnaoldgirlsen Ingela Eriksson som spelar både bra och regelbundet i Munktell. Annelie startade bäst, men redan TEXT: Annelie Lundell, mediakommitten FOTO: Agneta Harrysson Segrarna på SM. Roger Henriksson, Erik Nilsson, Karin Olsson, Alexander Dahlstedt, Ingela Eriksson, Isabell Möller Oldtimers herrar Bland gubbarna – klassen som innehöll det största deltagarantalet (80 st) – fanns det några självklara favoriter som alltid är vassa: Peter Eriksson, Magnus Westerberg och Stefan Viberg. Startade bäst gjorde Robert ”G” Gustavsson och Daniel Ågren med var sitt blåvarv när Bilder från träningen Bilder från träningen

7 I N O M H U S - S M Roger Henriksson vann sudden om guldet. Andreas Amsjö. Alexander Dahlstedt in action. efter andra varvet tog Ingela taktpinnen efter ett 32-varv. Pirkko hamnade långt efter och kom aldrig med i medaljkampen. Annelie började sprida höga siffror och fick inte till det förrän varv 4, men då hade tåget redan gått. Ingela spelade fantastiskt bra och ledde med 13 slag inför sista varvet. Sedan var det desto hårdare: Annelie 151, Birgitta 155, Åsa Jakobsson 156. Alla gick svart sista och Birgitta kunde knipa silvret med ett slag tillgodo på Annelie. Juniorerna Endast två tjejer deltog, men det var en spännande kamp från början till slut. Det skiftade efter varje varv vem som ledde. Isabell Möller drog det längsta strået och vann genom sin jämnhet. Alla varv mellan 45-49 och vinstmarginalen blev 3 slag över Emilia Björklund. Bland killarna fanns det väl ingen som kunde slå den alltid suveräna Erik Nilsson? Nej, inte på långa vägar...Erik ledde från start till mål. Han hade ett fantastiskt resultat och blev till och med 3:a totalt. Med 30,2 i snitt kunde han defilera i mål 36 slag före de andra medaljörerna, som i sin tur var 45 slag före 4:an... Filip Björklund tog precis som sin syrra silvret genom att besegra Anton Eriksson i ”sudden” på bana 1. Damer Vinsten i damklassen var nog på förhand lika säker som i herrjuniorklassen, eller? Javisst infriade Karin Olsson förväntningarna och vann, men den blivande toppspelaren (enligt undertecknad ) Carolin Svensson stod emot bra i tre varv och även Julia Sjöberg ville vara med i fighten men fick nöja sig med brons. Herrklassen Vanligtvis brukar det finnas många namn som cirkulerar i förhandssnacket bland herrarna, men fanns det någon mer än Anders Olsson som skulle kunna rå på Alexander Dahlstedt i Munktell??? Nja...vad hände i början av tävlingen här då? Skoghalls Rikard Lindqvist spelade som i trance och matade in blåvarv efter blåvarv, inte ens en 5:a på fiskbenen ändrade färg på resultatet: 28-28-26 och en ledning med 10 slag (!) över Alex. Andreas Amsjö prenumererade på 32-varv och var ytterligare 4 slag efter och tätt därefter fanns Anders. Sedan hände det saker...Rikard fastnade helt på gentlemannen och Alex gick sitt andra 26-varv i rad. Amsjö då? 32 igen! Ställningen inför sista varvet: Rikard 117, Alex 118, Amsjö 128, Anders 129. Rikards start 3-1-3 gav Alex chansen att rycka åt sig en forts. nästa sida Bilder: Tävlingsdag 1

8 I N O M H U S - S M ledning som höll ända in i mål. Alex avslutade med ännu ett 26-varv och vann med 2 slag. Anders hade tag om bronset länge, men på grund av en dålig avslutning kunde Amsjö plocka 5 slag från bana 15 och gick upp till lika och kunde bärga hem bronset genom sudden. Ingela Eriksson gjorde en fantastisk debut som oldgirls. Grattis till första SM-guldet! Hur kändes det? – Tack! Det var jättekul och även överraskande att vinna. Jag har två brons och ett silver i damklassen, så det kändes riktigt kul att få stå överst på pallen. Det blev ju en bra premiär första gången som oldtimers. När kände du att det guldet var ditt? – Tja...jag hade ju en stor ledning inför sista varvet så det kändes bra men i Munktell kan mycket hända. Det finns många banor som man kan fastna på. Vad var dina tankar inför SM? – Jag tränade mycket innan, men på topp10 före SM gick det ovanligt dåligt, men jag siktade på att komma på pallen i alla fall. Nu är du med i landslagets bruttotrupp, vilket du fick veta mitt under varvet under SM!!! Berätta! – Ja, så var det. Som tur är så kunde jag behålla lugnet in i mål, Peter (Lindkvist, sambo, red anm.) blev nog mera nervös att jag skulle En koncentrerad Ingela slår vinnarslaget. Suveräna Erik Nilsson juniorguld och trea totalt. tappa fokus. Jag brukar vara lugn, ibland skulle jag vilja vara lite mer nervös faktiskt. Det känns väldigt roligt att ha kommit med i bruttotruppen. Jag kommer att köra på som vanligt och spela mycket. Undertecknad önskar ett stort lycka till och är övertygad om att Ingela skulle vara en bra tillgång bland de blågula, både spelmässigt och som den positiva, lugna trevliga tjej hon är. Välbesökt SM. Peter Eriksson går tävlingens lägsta varv 25, sista finalvarvet. Bilder: Finaldagen

Placering Namn 1. Hjelmsjö/Olofström Martin Lundell Toni Nilsson Fredrik Tagesson 2. Sjöviken Per-Olof Isaksson Tobias Hellström Anders Jönsson 3. Asarum 1 Alf Johansson Claes Mörck Agneta Harrysson Ing-Mari Mattisson Placering Namn 1. Sjöviken 2 24 p Per-Olof Isaksson Johan Kessels Lars Peter Nilsson Anders Jönsson 2. Asarum 4 18 p Ingemar Åkesson Jan Mattsson Åke Mattsson Kenneth Malm Jasmin Hanson 3. Asarum 2 18 p Agneta Harrysson Alf Johansson Peter Blomqvist Claes Mörck Mats Minnescup 30/1 – Älmhult filt Asarumserien – EB R E S U L T A T Linjens EB-anläggning i Puls Arena i Landskrona. FOTO: Annelie Lundell 9 Placering Namn Oldgirls 5 varv filt 1. Ingela Eriksson 180 2. Birgitta Malmgren 195 3. Annelie Lundell 196 Oldboys 1. Roger Henriksson 155 2. Robert Gustavsson 155 3. Daniel Ågren 158 Damjuniorer 1. Isabell Möller 237 2. Emilia Björklund 240 Herrjuniorer 1. Erik Nilsson 151 2. Filip Björklund 187 3. Anton Eriksson 187 Damer 1. Karin Olsson 190 2. Caroline Svensson 205 3. Julia Sjöberg 217 Herrar 1. Alexander Dahlstedt 144 2. Rikard Lindqvist 146 3. Andreas Amsjö 162 Placering Namn 3 varv filt Damveteranen 1. Eva Johansson 113 Herrveteraner 1. Milan Bilen 87 2. Mats Jänsby 88 3. Roger Njord 91 Oldgirls 1. Lena Hellström 113 2. Maria Möller 118 Oldboys 1. Örjan Johansson 94 2. Kari Hakala 99 3. Kent Sedig 100 Damjuniorer 1. Rebecka Johansson 97 2. Isabell Möller 130 Damer 1. Jenny Erlandsson 107 Herrar 1. Amir el Quachani 94 2. Jonny Jänsby 109 3. Victor Efraimsson 114 Placering Namn 4 varv EB Klass A 1. Lars Isberg 92 2. Erik Nilsson 92 3. Martin Lundell 94 Klass B 1. Bo Göran Svensson 97 2. Martin Luhanko 99 3. Stefan Eriksson 104 Klass C 1. Robert Majlöv 104 2. Kent Hallberg 109 3. Mattias Wik 109 Placering Namn 3 varv filt Klass A 1. Göran Widlert 85 2. Mats Jänsby 89 3. Tomas Sennerby 96 Klass B 1. Gunnar Bengtsson 88 2. Mikael Lindström 107 3. Lennart Johnsson 115 Klass C 1. Maria Möller 106 2. Rebecka Johansson 107 3. Lennart Efraimsson 108 Placering Namn 4 varv filt Klass A 1. Peter Eriksson 112 2. Magnus Jeppsson 115 3. Erik Nilsson 117 Klass B 1. Kjell Karlsson 134 2. Martin Luhanko 139 3. Peer Rudbaek Hansen 140 Klass C 1. Fredrik Jönsson 131 2. Sven Matsson 177 3. Camilla Lindoff 187 SM 27-28/11 – Munktellarenan Alelyckan – DM 20/2 Linjen 23/1 – Tourtävling Alelyckan 20/2 – Tourtävling Linjen 20/2 – Tourtävling forts. sidan 21 RESULTAT

10 M A T S N I L S S O N Mats föddes den 11 december 1975 i Örkelljunga där han växte upp med sin mamma, pappa och storasyster. Han kom tidigt att börja spela bangolf och med bangolffamiljen Göransson Förbundets högt respekterade generalsekreterare, bangolfspelare och vän, Mats Nilsson, rycktes hastigt bort ifrån oss fredagen den 10 december 2021. Runt om i Sverige och även utanför landets gränser var vi många som drabbades av sorgen att ha förlorat en mycket älskvärd person. TILL MINNE AV MATS NILSSON, SVENSKA BANGOLFFÖRBUNDETS GENERALSEKRETERARE TEXT: Svenska Bangolfförbundet /genom Agneta Harrysson åkte han med på olika tävlingar. Redan i 13-årsåldern var Mats enmycket duktig spelare och hans tidigare kollega i förbundet, Jan-Åke Persson, har berättat om sitt första minne av Mats som sträcker sig 30 år tillbaka i tiden. Jan-Åke som var en etablerad spelare då mötte denne lille kille i Hjelmsjö CUP (Nattmara) och lyckades vinna med nöd och näppe. För Mats var det en stor händelse och han kunde fortfarande berätta vilket resultat de hade på nästan alla banor och att slutresultatet var 33-34 slag. Förlust för Mats men en stor bragd som han var mycket stolt över. Mats började sin karriär i Hjelmsjö och var medlem i klubben där i många år. Han började i ungdomslaget och fortsatte i klubben ett antal år efter det. Sedan kom han att spela för Värends BGK i några år för att därefter gå till klubben Perstorp, där han spelade under Mats Nilsson var spindeln i svenska bangolfnätet. FOTO: Agneta Harrysson

11 Mats som ungdomsledare. FOTO: Agneta Harrysson M A T S N I L S S O N många år och där även hans båda döttrar Jennifer och Julia Göransson började spela. Efter det blev det en tid i Växjö BGK innan han återvände till Hjelmsjö BGK under hösten 2017 igen, där han nu fick avsluta sin karriär. Mats var en fantastisk bangolfspelare med sitt lugn, sitt fokus och var en stor talang, och under den lågmälda ytan så fanns en stor tävlingsmänniska och vinnarskalle. Han hade Mats Nilsson. FOTO: Annelie Lundell Mats in action. FOTO: Jan-Åke Persson helt enkelt alla kvaliteter som en bangolfare behöver. Utöver detta var Mats en väldigt noggrann, ärlig och engagerad person. Han var en eldsjäl i de klubbar som han kom att spela för och han var även i många år aktiv i barn- och ungdomskommittén i förbundet. För Mats betydde barn- och ungdomsverksamheten mycket och när hans båda döttrar började spela blev det en stor del av hans liv. Att de delade denna idrott och åtskilliga gånger tävlade tillsammans var en stor lycka för honom och genom det delade intresset kom de varandra mycket nära. Även om sporten var hans stora intresse så betydde familjen mest. Han var en otroligt snäll människa som ville alla väl och alltid fanns till hands för sina nära och kära när det behövdes. En stor och lycklig dag för Mats var den vackra sommardagen 17 juni 2020 när han och hans fru Nina gifte sig. Det var stor kärlek i rösten när han pratade om denna dag och om sin älskade fru. Inom sporten hade Mats även stora framgångar och för att bara nämna några blev det två raka SM-silver på filt individuellt 2015 och 2016, SM-brons 2018, SM-guld inomhus 2019 och med sitt lag i Hjelmsjö BGK spelade han hem segern i Svenska Cupen 2020. Under våren 2021 blev Mats en av de uttagna till bruttotruppen för det svenska landslaget och han såg fram emot kommande mästerskap. Mats yrkesmässiga bakgrund som ekonomiansvarig för flera företag tillsammans med hans personlighet och stora bangolfengagemang bidrog till att han i april 2017 anställdes som generalsekreterare i förbundet. I detta uppdrag har Mats haft en stor och viktig roll, vilken han skött med all heder och alltid för bangolfens bästa. Styrelsen för bangolfförbundet minns Mats med stor tacksamhet som en varm, inkluderande och ansvarstagande människa, förebild och ledare.

12 I N O M H U S T Ä V L I N G A R Pandemin fortsatte att sätta käppar i hjulet för förhoppningen om att det nya året skulle sätta inomhustävlingarna (ja, främst bollarna) i ordentlig rullning men...2022 startade med inställd EB-cup, framflyttad EB-mara – populära tävlingar som skulle spelats i Munktell i januari. ”Snöflingan” flyttades fram i tiden och NM – Nordiska Mästerskapen ställdes in. NYTT ÅR & NY INOMHUS I syd hölls däremot tävlingsverksamheten vid liv: I januari genomförde Linjen sin andra TourtävlingpåEBochNybroarrangerade”Mats Minnescup” på filtanläggningen i Älmhult, därefter var det Asarums tur. Där spelades det seriespel. Förutom dessa tävlingar på de sydliga breddgraderna så har gänget i väst haft en tourtävling i Alelyckan/Göteborg. Linjens Tourtävling 2 34 deltagare från 11 klubbar kom till Linjens tävling - 10 var Malmöspelare! A-klassen var minst men innehöll ett riktigt getingbo av bra spelare. Linjens EB är svårspelade och kräver både mycket och regelbunden träning för att komma ner på grönt. Därför var det en ganska väntad utgång av tävlingen som ledde till sudden mellan Erik Nilsson (som antagligen TEXT: Annelie Lundell, med hjälp av Agneta Harrysson & Jens Bergström skulle kunna spela banorna i sömnen) och Lars Isberg. Efter rena uppvisningsspelet kunde Isberg till slut avgöra på bana 6. Martin Lundell visade sin klass på EB genom att bara bli 2 slag efter dem, trots att det var första gången han spelade där. I B-klassen inledde Martin Luhanko med fantastiska 22-21 och låg även i topp på raka listan. Sedan kom det grus i maskineriet och Bo-Göran Svensson seglade förbi och vann med 2 slag. Stefan Eriksson åkte berg-o-dalbana mellan 20 och 30 och tog 3:e platsen. C-klassen vanns av en av de totalt två deltagarna som (på ett eller annat sätt) inte var skåningar, nämligen Varbergaren med Askimtröja: Robert Majlöv. Efter honom behövdes en sudden för att skilja Kent Hallberg och Mattias Wik åt. Kent avgjorde direkt och vann på bana 1. Mats Minnescup i Älmhult Att låta Älmhults filtbanor bara stå utan att användas för tävlingsverksamhet tyckte många var synd och när ingen klubb tog tag i detta så kunde inte Nybro låta bli att försöka göra något åt det. Mer rätt är att säga Nybro = Nicklas Strömberg. Den fantastiska killen som både lever för och andas bangolf större delen av dygnets 24 timmar. Det finns få (finns det någon?) som har ett större hjärta för bangolf, och ett engagemang utan gränser. Mats Nilsson stod Nicklas nära och därför ville han starta en tävling till minne av Mats. På den vägen blev det och en 3-mannalagtävling kallad Mats Minnescup uppstod. Pga att inbjudan kom ut väldigt sent nådde tyvärr inte informationen ut till så många, om tävlingen. Förhoppningsvis får tävlingen bättre förutsättningar att locka många fler lag vid ett kommande tillfälle. Väl på plats så gjorde Håkan Thelin & Nicklas Strömberg allt de kunde för att alla skulle trivas. Dessa herrar skötte allt - både gällande tävlingen och lite fika/försäljning. Tävlingen 5 lag deltog denna gången, och alla mötte alla i grundspelet. Sjöviken gick ut stenhårt och gick tävlingens i särklass bästa lagvarv direkt: 80. De fortsatte att vinna alla matcher, de flesta överlägset. Inte konstigt med tanke på att de hade de två spelarna som fanns överst på raka listan, Tobias Hellström och Per-Olof ”Isak” Isaksson. Bara en spelare ytterligare hade blått snitt och det var Hjelmsjös Martin Lundell. Han ingick i lag Olofström/Hjelmsjö, vilka bara förlorade en match. Filtbanorna i Per-Olof Isak Isaksson är ofta med i toppen. FOTO: Jan-Åke Persson Göran Widlert var bäst i Alelyckan. FOTO: Jan-Åke Persson

13 I N O M H U S T Ä V L I N G A R SÄSONG... ELLER? Älmhult är händelserika och det finns ett par banor som kan ställa till problem, men det finns även mycket spik att hämta. Resultaten riskerar därför att bli ojämna. Efter grundspelet följde semifinaler som de förutnämnda lagen vann, och som slutligen möttes i final. Lundell och Olofströmmarna Fredrik Tagesson & Toni Nilsson ville ha revansch på Sjöviken och vad kunde passa bättre än att visa sig vara ”bäst när det gäller” som titeln på Willy Railos bok på 80-talet (?). Killarna gick sitt bästa lagvarv och vann finalen med hela 9 slag över Sjöviken som gick ett av sina sämre lagvarv. Grattis Toni, Tage & Martin till vinsten i den första upplagan av Mats Minnescup! Seriespel i Asarum Efter några ändringar på vägen, beroende på coronaläget så kunde äntligen det planerade seriespelet i Asarum komma igång med den första tävlingen. Första kvaltävlingen av två hade fått ställas in och det var endast två datum kvar där kval 2 och finalen skulle spelats. Beslutet blev att serien spelas som en rak serie där alla möter alla och spelas på dessa två datum som redan var inplanerade. 8 lag kom till start och de spelade 7 matcher var. Flera matcher blev väldigt jämna och spännande in i det sista vilket var extra roligt. För roligt och efterlängtat var det! Både träning och tävling innehöll många trevliga återseenden och roliga dagar med spelare från Myresjö BGK, Nybro MGK, Sjövikens IF och Asarums BGK.Under tävlingen fick vi även se ett perfekt varv dvs 18 och det var Per-Olof ”Isak” Isaksson, Sjövikens If som lyckades med det. Västsvenska touren Västsvenskas lite rumphuggna tour har haft sin andra deltävling som egentligen var nr 3 i Alelyckan. Av de 22 deltagarna fanns mer än hälften i C-klassen. De använde BAMS som (antagligen) för första gången hade täckning över hela anläggningen, tack vare ett meshnät. Detta tillfället förgylldes ytterligare med att Askims nyinköpta telefoner användes, vilka kommer att synas på minst två större tävlingar i år. Gunnar Bengtsson gjorde en bra tävling, med blått snitt som gav vinst i klass B, men totalbäst var Göran Widlert som vann A-klassen på 28,3 i snitt. C-klassen blev ett riktigt getingbo som de flesta följde i sina mobiler. Under de sista 8 banorna (spikrummen) var det fyra spelare som turades om att ha ledningen och dessa hamnade till slut inom 2 slags marginal. Maria Möller gick segrande ur den spännande striden där bland annat hennes dotter fanns med. När hon spikade synvillan (bana 17) knockade hon hela gänget och segern var i hamn.

14 S E R I E S P E L 2 0 2 2 Roger Henriksson, Skellefteå – div 1 norra Det ska bli otroligt kul att komma igång med seriespel. Lagspel är det bästa! – Målsättningen är hög, vi siktar på att vinna serien och ta oss upp i elitserien. Det är det inget annat som gäller. Vi har tillräckligt bra spelare för att kunna rå på alla lag. De svåraste konkurrenterna blir nog Örebro. (Örebro som fått en spelare från Skellefteå nyligen). De har varit igång och tävlat ganska bra. Särskilt Roger har spelat ovanligt mycket i Munktell. När han berättar om sin träningsmängd är det nästan lite Nils van der Poel varning. Roger tränar minst 3-4 timmar om dagen i den nya inomhushallen i Skellefteå. Där utnyttjar flera chansen att träna mycket under den långa vintern. Lagmässigt har Skellefteå tappat ett par spelare men har en trygg stomme att luta sig på inklusive ett par spelare från Gällivare. Vidare nämner han att de har flera duktiga juniorer som t ex Noel Stenman, talangfulle Mille Dybro samt blivande Gällivarespelaren Oscar Lindkvist som går på golfgymnasiet i Umeå. Med 1 i långgolf-hcp (!) bör han en mycket bra tillgång på MOS, men är även en duktig EB-spelare. – Helt klart är att det blir en 100% satsning på seriespelet. Vi kommer att steppa upp och går all-in! Anders Gidlöf, Örnsköldsvik – div 1 norra – Jag har verkligen längtat! Seriespel är det roligaste som finns! Ö-vik siktar på att komma bland topp 4. Att hamna i den blivande elitettan är en logisk målsättning att nå. Att första omgången spelas på klubbens MOS-anläggning känns som en chans att få en bra start på seriespelet. Samtidigt är träningsmöjligheterna väldigt begränsade i början på utesäsongen. Det är svårt att hinna komma igång jämfört med spelarna i klubbarna som finns längre ner i landet. Anders gissning på vem som vinner serien är Örebro med hård konkurrens av Södertälje. Hur gör de för att komma igång då? Jo, det finns 6 banor i källaren under en kyrka som fungerar som träningmöjlighet i väntan på att snön ska smälta. Dessa banor kan ändras så det sammanlagt blir 6 x 3 = 18 banor, och det går således att ha tävlingar. Ö-vik har ungefär samma lag som förut även om det kan bli lite annan uppsättning till MOS-omgången jämfört de spelet på de andra underlagen. – De föreningarna som har MOS får nog ofta fram toppspelare som specialiserar sig på det underlaget, och som inte vill spela något annat, särskilt om det är en långgolfputter som är deras vanliga klubba. Robert Gustavsson, Örebro – div 1 norra – Många har saknat seriespelet. Men tyvärr så finns det nog några som har tappat sugen lite efter det här uppehållet, så det kan nog vara så att det försvinner lite folk också. ”G” säger att de är ett bra all-round-gäng, men att laget förmodligen är starkast på filt och att MOS-omgången är oviss och blir en helt öppen historia. De kommer att ha ungefär samma spelare i laget oavsett underlag. Att gissa vem som blir svåraste konkurrenten är en svår nöt att knäcka. Pga pandemin-avbrottet finns det nog spelare som är otränade i de flesta klubbar så det blir spännande att se hur serien utvecklar sig. – Målsättningen är alltid att vinna, det måste det vara så vi ska absolut vara med och slåss. Det bör annars vara ganska lätt att hamna i elitettan, vilket kanske är det mest logiska. Det är nog egentligen lagom nivå för det laget vi har i dag. Vi ska i alla fall vara med och slåss i toppen. För att kunna hävda oss i elitserien så behöver vi något nyförvärv. Spelarna i Örebro har spelat mycket hemma rent allmänt och kör träningstävlingar två gånger i veckan. Laget är så gott som samma som förut med något undantag, t ex så har Patrik Nässelkvist försvunnit och Magnus Mårtensson har tillkommit. Aldrig har vi väl haft ett mera ovisst och spännande seriespel framför oss. Vad har hänt ute i klubbarna? En del har knappt spelat några tävlingar under de senaste åren med uteblivet seriespel. Andra är otroligt taggade och har börjat att träna hårt. Några har bytt klubb och bytt igen utan att ens ha spelat ett enda seriespel... ÄNTLIGEN SERIESPEL TEXT: Annelie Lundell Lägg till att vi står inför en stor omorganisation som i första hand berör föreningarna i division 1, och spänningen stiger... Förutsättningarna är följande: 1:an går upp i elitserien 2:an, 3:an och 4:an hamnar i elitettan 5:an, 6:an och 7:an är kvar i div 1 8:an åker ner till div 2 Här delger några spelare från lika många klubbar sina tankar om sommarens seriespel. FRÅGORNA VAR DESSA: • Hur känns det inför en efterlängtad säsong med seriespel? • Vad är era förväntningar/målsättning 2022? • Vilka är de svåraste konkurrenterna? • Hur ser laget ut – nya/gamla spelare? • Planerar ni att ha olika spelare beroende på underlag? • Hur har ni hållt igång under åren av uteblivet seriespel – spelmässigt samt gemenskapen/sammanhållningen?

15 Magnus Westerberg, Tyresö – elitserien – Det ska bli väldigt intressant med seriespelet, och roligt att starta upp och börja träna med laget. Vår målsättning är att komma topp 3. Att Uppsala och Skoghall blir svårslagna är ingen nyhet, men man vet aldrig hur formen är bland spelarna ute i landet efter det här långa uppehållet. Vi är samma gäng som tidigare och vi kör nog med samma trupp oavsett underlag. Mange ”vill helst säga” att de kommer att ta flest poäng på filtomgången, för där känner de sig fortfarande starkast, men de börjar få lite koll på MOS också. Under seriespelets frånvaro har de spelat lite i Munktell, men det både borde och kunde varit mera träning enligt honom. – Ibland är det inte fel att ta lite paus och göra annat - vilket en del tycker kan vara skönt – för att ladda batterierna. Oavsett vilket så kommer suget när det börjar närma sig och då vill man ju prestera. När det gäller den blivande nya organisationen med elitettan så tror Mange att det blir bra. Chansen ökar att det blir jämnare matcher i alla serierna. Som det är nu så skiljer det ofta mycket mellan toppen och botten så det finns klubbar som åker hiss upp och ner vartannat år för att de har en spelstyrka som ligger mitt i mellan två serier. S E R I E S P E L 2 0 2 2 Bernt Gustavsson, Södertälje – div 1 norra – Det är lite delade meningar angående känslorna inför seriespelet. Målsättningen är att hamna i elitettan. Vi har en hög högstanivå och duktiga spelare, så det gäller att så många som möjligt kan vara med vid alla seriespelsomgångarna. EB:n är vår starka sida men vi hänger med ganska bra på filt också men MOS har vi minst erfarenhet av. Skellefteå och Örebro kommer nog att slåss om seriesegern. Spelarna i Södertälje är ganska utspridda på olika orter och Munktellarenan fungerar som en gemensam träffpunkt för träning och tävling regelbundet särskilt de som bor nära den. I övrigt träffas de inte så mycket. Det låter som det kommer att bli ett komplicerat pussel att lägga inför varje serieomgång. Några kan få svårt att få ledigt från jobbet pga nytt jobb och/eller helgjobb, andra har fått lite annat att pyssla med, bildat familj och fått barn, någon har börjat med paddel och långgolf osv. Det har hänt en hel del under pandemi-uppehållet, och så finns ju den nyligen come-backande Carrö som är en stor tillgång. – Vi har ett bra ”go”och litar på Södertäljeandan och ser ljust på framtiden, avslutar ”Berra på G” med att säga. Johan Rydberg, Gullbergsbro – nya i elitserien – Det ska bli kul att få spela seriespel! Målsättningen... hmmm i alla fall att ta mera poäng än Olofström (skratt, med en blick på brorsan...) och att vi hänger kvar i elitserien. Uppsala vinner väl som vanligt. Senast det var seriespel gick klubben upp i elitserien och därefter bytte Johan klubb till Gullbergsbro och har sedan väntat länge på att få spela i elitserien. Klubben har sedan fått flera nyförvärv. Det är därmed inte lätt att sia om hur laget kommer att stå sig mot de andra lagen. Jonathan Rydberg, Olofström – nya i elitserien – Jag är taggad nu! Det har varit lite svårt att vara motiverad under coronapandemin så jag ser verkligen fram emot att seriespelet kör igång i sommar. Målet är att vi stannar kvar i elitserien. Olofström har tappat två bra spelare (Peter Eriksson och Johan Ryberg) men fått tre spelare från Danmark i stället. Jonte tror att filt är deras starka sida när de gissningsvis kommer att strida mot Gullbergsbro och Tanto om ett förnyat kontrakt i elitserien. Att gissa segraren är mycket lättare: Uppsala. forts. nästa sida MOS-banor som vaknat upp från sitt vinteride. FOTO: Agneta Harrysson

16 Martin Luhanko – Malmös talang som utvecklas ständigt. FOTO: Annelie Lundell Johan Carlsson, Haga – div 1 södra – Det ska bli fantastiskt att få spela igen, man har ju saknat det nåt otroligt! Det blir spännande men det kommer att bli tufft. Målsättninen är att komma bland de fyra bästa så vi minst hamnar i elitettan. Även om vi har en omgång på MOS hemma så kommer det inte att gynna oss speciellt för den är inte alls så hemmabetonad som en del andra MOSanläggningar kan vara. Men det är klart vi hoppas att ta många poäng där. Klubben har tappat ett par spelare sedan sereispelet var igång och årets lag kan komma att ha lite olika utseende på hemma-omgången gentemot på de andra underlagen av olika anledningar. Haga har haft tävlingar varje vecka både på sina filt och MOS-banor de två somrar som pandemin har satt stopp för seriespelet. Intresset har varit stort hos många medlemmar som tack vare dessa regelbundna träffar/ speltillfällen har kunnat hålla igång spelet. Däremot har det knappt blivit några nationella tävlingar. Johan tycker det är svårt att gissa vilka som kommer att blanda sig i toppstriden, men tror på Hjelmsjö och Malmö. Gunnar Bengtsson, Askim – div 1 södra Askim åkte ur div 1 senast, men tack vare lag som drog sig ur seriespelet så fick de stanna kvar i serien. Denna säsongen finns flera spelare att välja på vilket kanbli ett lyft för klubben. – Vi är laddade och det ska bli spännande! Vi har inget resultatmål utan målsättningen är att spela, ha roligt och umgås! Vi har fått flera spelare till klubben och kommer säkert att variera mellan vilka som spelar i laget beroende på underlag. Askim räknar – inte oväntat – med att de flesta poängen de kommer att inkassera sker på MOS-omgången, men de räknar med att ta lite poäng även på de andra underlagen. Säsongen planeras i god tid innan utesäsongen börjar. Där ingår både träning och andra gemensamma aktiviteter. En ny MOS-anläggning byggs intill Askims nuvarande betong-anläggning, som är planerad att stå färdig innan maj månads utgång. Leif Nilsson, Sjöviken – div 1 södra – Det känns rätt så bra! Vi har flera goda filtspelare och ska nog klara oss ganska okej på EB så det är bara MOS som kan kännas lite osäkert hur vi räcker till. Det kan nog bli en viss variation bland spelarna i laget beroende på vilket underlag som gäller. Målsättningen är minst att hamna i elitettan efter årets säsong. Sjöviken håller igång träningen rätt bra och har även lite andra aktiviteter, så klubbsäsongen har rullat på ungefär som vanligt. Det har även varit några nationella tävlingar i syd. Klubben har fått Tobias Hellström och talangen Erik Nilsson, som är två säkra kort speciellt på filt. De lag som tillsammans med Sjöviken kommer att finnas med i toppstriden tror Leif är Hjelmsjö, Malmö och Haga. Lars Isberg, Malmö – div 1 södra – Det känns grymt, intressant och spännande och man är taggad för att spela seriespel igen! Målsättningen är att vinna serien, i alla fall minst vara kvalificerad för elitettan. Vi är nog starkast på filten, men det är många duktiga lag. De svåraste konkurrenterna är Haga, Sjöviken och Hjelmsjö. Klubben har fått flera spelare förra året och tappat en som kom till klubben när pandemin härjade och slog ut seriespelet. Klubbens nyförvärv är extremt träningsvilliga och har inspirerat flera till att träna mer och oftare. Malmös lag kommer att variera lite beroende på underlaget. – Det är större konkurrens om platserna i laget denna säsongen. Många har spelat mycket inomhus nu – mest individuellt men även lite seriespel – och är väl förberedda och rustade inför sommarsäsongen...men det är längesen vi tävlade på den nivån i seriespelet. Träningsläger inför seriespelets första omgång är planerat för att få bästa förutsättningar i starten för att kunna slåss i toppen. MALMÖ BG K S E R I E S P E L 2 0 2 2

17 E N T U S I A S T Så här berättar Ståhl: – På grund av pandemin så blev möjligheterna att träna begränsade och jag kom på att jag hade en bana i form av en 4,5 m lång matta med ett hål i liggande hemma, som jag köpte för ett bra tag sedan på Lidl. Ståhl har haft en form av prestationsångest som visat sig genom att han har blivit fruktansvärt nervös och fått skakningar i både ben och armar, när han har spelat. – Mattan ligger alltid framme nära TV:n och jag började slå 20-30 slag i reklampauser. Jag ritade streck för varje spik och insåg ganska snart att detta blev en kul grej, så jag fortsatte. Banan är konstruerad så att bollen kommer tillbaks vid spik, så man behöver inte gå och hämta den. För att få lite variation så spelar han med olika sorters bollar, och slår olika typer av slag, tränar skruvar, vallar osv. Från den 16 oktober till intervjutillfället den 21 februari har Ståhl alltså slagit 14240 spik, och lägg därtill alla slag som inte gått i... Ett genomsnitt på 111 spik/dag! Bangolfens svar på Nils van der Poel, (som kommer från grannkommunen) eller...? Har denna träningen fått några positiva effekter redan? – När jag spelade Tourtävlingen i Jönköping så var det som om en ny Mattias Ståhl deltog. Tack vare alla dessa slag hemma så kände jag mig trygg på ett underbart sätt. Slaget/svingen var på något sätt automatiserad, det kom inga skakningar, och jag vann tävlingen! Blir det satsning på både spel och coahning i fortsättningen? (Det vore ett stort slöseri med resurser om du slutade coacha). – Tja, vi får se. Det skulle vara väldigt roligt att spela elitserien igen eller cocha för det är väldigt roligt också. I den rollen har jag sagolika minnen... Lahti, Kroatien, Askim och flera andra internationella mästerskap. Det är otroligt jobbigt, men värt varenda minut. CG är min förebild som jag verkligen ser upp till. Det finns många sätt att träna, och visst har det förekommit att bangolfare har tränat hemma i hallen men ingen (undertecknad veterligen) har väl uppnått en liknande kvantitet som Mattias Ståhl. Hur började detta egentligen? 14240 SPIK PÅ 4 MÅNADER – SUPERCOACHEN HÅRDTRÄNAR TEXT: Annelie Lundell FOTO: Mattias Ståhl Ståhls träningsbana. Liten men fyller sin funktion.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=