YEC 2017 Team and stroke play


Female Youth | Male Youth | Lag - Male youth | Lag - Female youth | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Straff

Varv Bana Namn Typ Straffslag Anledning
67Alexander Philipona, SchweizA+11Scorekeeping
67Kilian Horn, TysklandA+11Scorekeeping
67Germany, Tyskland, Male youthA+11Scorekeeping
67Switzerland, Schweiz, Male youthA+11Scorekeeping
1212Alexander Njord, SverigeA Misbehaviour


Female Youth | Male Youth | Lag - Male youth | Lag - Female youth | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad